Betingelser for brug af digitale eventløsning (tilmelding og event-app)
BRUGERVILKÅR for tilmelding til ”Træfpunkt HR 2022” arrangeret af ”DANSK HR” (Brunbjergvej 10A · 8240 Risskov), gennem den digitale eventplatform ConferenceCommunicator, ejet af softwarefirmaet Attendwise Aps, Andkærvej 19, 7100 Vejle, CVR-nummer 33870477.


1.0. Generelt

1.1. Arrangøren af dette arrangement er ” DANSK HR” (Brunbjergvej 10A · 8240 Risskov), (herefter kaldet ”Arrangøren”).

1.2. Aftale om brug af online tilmelding og brug af event-app indgås mellem dig og Arrangøren.

1.3. Attendwise Aps tilbyder udelukkende digital eventplatform (jf.1.2) til brug for dette arrangement. Attendwise Aps påtager sig intet ansvar for arrangements indhold, eventuelle mangler eller lignende i forbindelse med afholdelsen eller manglende afholdelse, idet der henvises til Arrangøren.

1.4. Nærværende betingelser gælder for Træfpunkt HR 2021 og skal ved din tilmelding være læst og accepteret ved særskilt afkrydsning.

2.0 Bekræftelse og adgang til arrangementet

2.1 Når tilmeldingen er gennemført, modtager du via e-mail bekræftelse på, at du er tilmeldt arrangementet. Har du tilmeldt dig fysisk deltagelse, modtager du ca. en uge før arrangementet en QR kode på mail, som du bedes medtage til arrangementet. Har du tilmeldt dig virtuel deltagelse, modtager du før arrangementet et link på mail - linket er unikt for dig og kan ikke deles med andre. 

2.2 QR koden fungerer som adgangsbevis til arrangementet (kun ved fysisk deltagelse), og må ikke kopieres eller på anden måde forsøges anvendt flere gange med henblik på at skaffe flere personer adgang til samme arrangement. Din QR kode scennes ved ankomst, hvorefter du får tildelt dit navneskilt.

3.0 Flytning eller Aflysning – foretaget af arrangøren

3.1 Der kan desværre forekomme situationer, som gør det nødvendigt for Arrangøren at aflyse arrangementet, fx ved sygdom, vejrforhold, eller lignende forhold, som Arrangøren ikke på forhånd har kunnet forudse, og som gør gennemførslen af arrangementet uforholdsmæssigt vanskelig.

3.2 Arrangøren forbeholder sig også retten til evt. at ændre arrangementets dato og tidspunkt; evt. afholdelsessted; og evt. at foretage mindre ændringer i arrangementets indhold.

3.3 Hvis der forekommer ændringer, jf. 3.1 og 3.2, vil Arrangøren så vidt muligt informere om ændringer via e-mail og i så god tid som muligt.

4.0 Afmelding eller ændring – foretaget af dig

4.1 Tilmelding er som udgangspunkt bindende. Men såfremt du som deltager ønsker at afmelde dig Arrangementet, kan du afmelde dig ved at kontakte DANSK HR på info@danskhr.dk.

4.2 Betaling til deltagerbetalte aktiviteter er gældende ved betaling af faktura og refunderes ikke.

5.0 Betaling


5.1 Leverandøren Attendwise Aps, via online betalingsløsning ConferenceCommunicator, formidler udelukkende salg af master class’es, HR Talks, Online adgang eller andre deltagerbetalte aktiviteter mellem dig som køber og DANSK HR. Enhver form for reklamation og tab vedrørende et givent arrangement skal derfor rettes direkte til DANSK HR og er uvedkommende for Attendwise Aps.

5.2 Der er DANSK HR, der er den eneste distributør af billetter til Træfpunkt HR, og du køber således fra: 
DANSK HR
Brunbjergvej 10 A
8240 Risskov

Tlf. 86 21 61 11
Mail: info@danskhr.dk
CVR: 16453870


5.3 Du (køber) accepterer, at det er DANSK HR, som må anses som sælger, idet enhver form for reklamation og tab vedrørende et givent arrangement skal rettes direkte til den ansvarlige arrangør.

5.4 Medmindre andet er oplyst, er aftale om køb underlagt dansk rets almindelige regler, og kan først betragtes som endelig, når købet er digitalt registreret og betaling er modtaget.

5.5 For nogle arrangementer kan der være restriktioner for antallet af tilmeldinger, der kan erhverves pr. person/transaktion. I så fald vil dette fremgå på hjemmesiden under arrangementet. DANSK HR forbeholder sig ret til at korrigere /afvise alle ordrer, hvor antallet af købte tilmeldinger overstiger antallet af tilmeldinger, der maksimalt kan erhverves pr. person.

5.6 Det er købers ansvar at sikre sig mod fejlbestillinger inden gennemførelse af en ordre.

5.7 DANSK HR forbeholder sig retten til at annullere udstedte tilmeldinger mod tilbagebetalings pris excl. evt. gebyrer.

5.8 Der tages forbehold for priser oplyst forkert på hjemmesiden/tilmeldingssiden, såvel som aflyste arrangementer.

5.9 Betaling sker via betalingsmetoden, som er vist i tilmeldingsformularen, samt vises her:

Faktura eller EAN faktura i dkr. + moms.

6.0. Persondatapolitik

6.1 Generelt

Ved accept af tilmeldingsbetingelserne, accepterer du at DANSK HR og Attendwise Aps behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med beskrivelsen i betingelserne.

Vi håndterer dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning på området, og henviser til den danske Databeskyttelseslov og til den Europæiske Databeskyttelsesforordning.

DANSK HR er Dataansvarlig og leverandør af ConferenceCommunicator eventplatform, Attendwise Aps, er Databehandler. Det betyder, at ansvaret for behandling af dine personoplysninger ligger hos DANSK HR, og ved enhver henvendelse skal du henvende dig til Dataansvarlig med kontaktinformationer angivet under pkt. 8.

6.2 Formål og brug af ConferenceCommunicator moduler

Ved tilmelding og anden brug af ConferenceCommunicator bliver dine indtastede oplysninger overført og gemt i Attendwise digitale eventplatform ConferenceCommunicator moduler – og med formålet:

6.2.1 Cookies: ConferenceCommunicator Tilmeldingssite (og de andre af arrangøren opgivne funktioner i ConferenceCommunicator eventplatform) anvender cookie, som er tekstfil til at genkende brugernes computer samt logging, for at kunne servicere handling i forbindelse med registrering mv. for at kunne håndtere de nødvendige services i forbindelse med formålet. For mere information om cookie, se Erhvervsstyrelsens forklaring her.

6.2.2 Tilmelding: Du tilmelder dig Træfpunkt HR 2022 via ConferenceCommunicator online tilmeldingssystem forud for (eller ved ankomst til) arrangementet. Du skal acceptere tilmeldingsbetingelserne, før du kan endeligt tilmelde sig. Du kan få adgang med bruger-id og login, hvis du skal tilgå dine brugeroplysninger og evt. ændre eller tilføje nye bestillinger.

Almindelige personoplysninger

Vi indhenter kun de personoplysninger, som du har indtastet i tilmeldingsformularen, som er nødvendige for at kunne give dig den service, som er forbundet med håndtering af din registrering, som typiske er almindelige personoplysninger som navn, titel, firma/organisation, e-mail mv.

Aktivt samtykke

I enkelte tilfælde kan vi bede om særlige oplysninger, eksempelvis om madønsker – og i dette tilfælde har du særskilt fået muligheden for at registrere dette, således at det betragtes at være et aktivt samtykke.

Ligeledes, hvis vi videregiver oplysninger til 3.part som fx udstillere, har du skulle give aktivt samtykke til dette.

Du skal også aktivt give samtykke, hvis du vil modtage DANSK HR´s nyhedsmail.

Bemærk: Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke, og i tilfælde af at du ønsker dette, skal du rette henvendelse til DANSK HR. Du kan dog til hver en tid trække dit samtykke til nyhedsmailen tilbage ved at afmelde dig via afmeldingslinket direkte i nyhedsmailen.

Formål

Vi bruger dine tilmeldingsdata til ekspedition af tilmeldingen samt kommunikation vedrørende det tilmeldte arrangement, og data gemmes efterfølgende for at kunne finde tilbage til tilmeldinger, såfremt der sker afbestilling/ændring/aflysning olign.

Hvis vi bruger dine data til andet formål end ovennævnt, er dette oplyst – eksempelvis, hvis du har givet tilladelse til at vi videregiver dine kontaktoplysninger til udstillere eller aktivt tilmeldt dig DANSK HR´s nyhedsmail.

6.2.3 Betalingsløsning: Systemet kan håndtere betaling via kreditkort, faktura og EAN, og vi bruger dine data i henhold til formålet med håndtering af betaling. Se pkt. 5.

Navneskilt (ved fysisk deltagelse): Navneskilt genereres ud fra deltagerlister med relevante deltagerinformationer, samt evt. QR kode.

Ankomstregistrering (ved fysisk deltagelse): Du bliver ankomstregistreret ved scanning af din unikke QR kode via smartphone eller tablet (via Systemets app). Informationerne ligger ikke i QR koden, men i Systemets database.

Event-app: Du kan bruge event-app"en til bl.a. at holde dig opdateret med program, praktisk information, modtage push-beskeder, gemme programpunkter i app samt integration med smartphone kalender mv.

Messe-lead (ved fysisk deltagelse): Du kan acceptere, at udstillerne scanner din QR kode (typisk fra navneskilt) via Systemets EventApp til at hente dine kontaktoplysninger. Informationerne ligger ikke i QR koden men i Systemets database.

Beskedsystem: Du kan modtage e-mail, push-, sms-og chat-beskeder via Systemet. Det kan både være automatiske bekræftelses-e-mail, push-, sms-og chat-beskeder samt ad hoc e-mails, push-, sms-og chat-beskeder.

Billeder (ved fysisk deltagelse): Der tages stemningsbilleder til eventen, som betyder at du kan være del af en gruppe på billedet. Er det et portrætbillede, skal du give samtykke, før vi publicerer det.

Virtuel platform: Deltager du online, streamer du indlæggene. Deltager du i chatten og/eller stiller spørgsmål via Q&A, vil dette være synligt for alle, der deltager.

6.3 Videregivelse af data
Arrangøren og Attendwise Aps videregiver ikke de registrerede personoplysninger til tredjemand medmindre:

Hvis en tredjemand benytter data på Arrangørens ordre.

Hvis du ved særskilt afkrydsning har accepteret at dine deltagerinformationer (evt. kun navn og firma/organisation, eller inklusiv email og/eller mobilnummer) må være synlig på en digital deltagerliste, evt. i EventApp og/eller Landingpage.

Hvis du ved særskilt afkrydsning har accepteret at oplysninger bruges til udsendelse af et nyhedsbrev.

Hvis du ved særskilt afkrydsning eller tekstboks har indikeret specielle madønsker, kan disse data videreføres til catering med henblik på at yde dig den service, som stemmer overens med dit ønske.

Hvis du har accepteret, at data må videregives til udstillere og evt. sponsorer for at kunne fremsende materiale eller andet.

6.4 Sletning af data

Oplysningerne opbevares i op til 2 år efter arrangementet har været afholdt. Årsagen hertil er at kunne servicere dig og finde frem til dine data, hvis det er relevant.

I forhold til deltagerbetalte aktiviteter gemmes data i op til fem år jf. Regnskabsloven.

6.5 Sikkerhed

Data som e-mail og anden kommunikation som foregår mellem Arrangør og dig som bruger – eller mellem jer brugere – samt brugernavn og password gemmes krypteret, og overføres krypteret. Anden information gemmes delvist krypteret og overføres krypteret.

Arrangøren og Attendwise Aps har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod personoplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbrug.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

6.6 Dine Rettigheder

Som registreret har du altid mulighed for indsigt og for at kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Databeskyttelsesforordningen.

6.6.1 Tilbagekaldelse af samtykke

Har du givet samtykke til en eller flere aktiviteter, fx deling af dine data med 3.mand (fx udstillere), og/eller samtykke til publicering af portrætbilleder, er det din ret at kunne tilbagekalde dette samtykke. Tilbagekaldelse efterkommes straks, medmindre det ikke er muligt, eller det efter en interesseafvejning forekommer at være en uforholdsmæssig vanskelig eller omkostningsfuld byrde for arrangøren.

6.2 Retten til indsigt og til indsigelse i egne personoplysninger 
Du er til enhver tid berettiget til at få oplysninger om hvordan dine personoplysninger behandles herunder f.eks. hvilke oplysninger der er registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, kategorien af personoplysninger, modtagere af personoplysninger mv.

Du kan gøre brug af dine rettigheder til indsigelse mod behandlingen som ændringer eller sletning hurtigst muligt.

Hvis du ønsker indsigt i behandlingen af dine personoplysninger, eller ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, kan du henvende dig til DANSK HR vedrørende spørgsmål omkring behandlingen af dine personlige oplysninger til dataansvarlig person Kim Staack Nielsen på ksn@danskhr.dk eller 86216111.

6.6.3 Retten til berigtigelse 
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som er registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til Arrangøren, så oplysningerne kan blive korrigeret.

6.6.4 Retten til sletning 
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af Arrangøren. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. grundet overholdelse af retlige forpligtelser, eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er Arrangøren ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

6.6.5 Retten til begrænsning af behandling 
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, der behandles om dig, ikke er korrekte eller den pågældende behandling menes at være ulovlig.

6.6.6 Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og overført til en anden dataansvarlig.

7.Klage til Datatilsynet

Du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til:
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tel: +45 33 19 32 00
Fax: +45 33 19 32 18
Mail: dt@datatilsynet.dk

Du kan læse mere om Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen på www.datatilsynet.dk.

8. Kontaktinformationer til Dataansvarlig (arrangør)

DANSK HR
Brunbjergvej 10 A
8240 Risskov

Tlf. 86 21 61 11
Mail: info@danskhr.dk
CVR: 16453870

×
×

Vælg først, om du ønsker at registrere én deltager eller flere


 
Tilmelder du kun en deltager, afslutter du registreringen ved at udfylde alle fornødne felter og klikker ”Afslut”.

 
Skal du tilmelde flere deltagere på én gang, opretter du en deltager ad gangen ved at klikke "tilmeld flere" i formularen, FØR du afslutter hele registreringen.

Indtast venligst brugernavn og adgangskode for at ændre din tilmelding.

Hvis du allerede er tilmeldt dette arrangement, kan du logge ind for at hente din billet, ændre i din tilmelding eller afmelde dig arrangementet.

×

Er du sikker på, at du ønsker at afmelde dig?  

×


×

××

Arrangementet foregår

Øksnehallen

Halmtorvet 11
1700 København V×
 

 


Tilmelding til Træfpunkt HR 2022

 

 
Navn*
E-mail*
Gentag e-mail*
Titel*
Virksomhed*
Adresse*
Adresse fortsat
Post nr.*
By*
Mobilnummer*

JA tak, jeg ønsker at få tilsendt materiale fra udstillerne efter messen indenfor følgende områder:

 

HR-systemer / it-løsninger og apps

Medarbejderpleje og -goder

Rekruttering, outplacement & test

Sundhed- og arbejdsmiljø

Uddannelse og træning

Leder- og organisationsudvikling

 

Nyhedsmail
Ja tak, tilmeld mig DANSK HR's nyhedsmail

Accepter betingelser*

 

 

Praktiske oplysninger

Hvornår foregår arrangementet

Fra
Onsdag 05-10-2022
Kl. 09:00
Til
Torsdag 06-10-2022
Kl. 16:00
Tilmeldingsfrist
Torsdag d. 06-10-2022
Kl. 16:00


Arrangementet foregår

Øksnehallen
Halmtorvet 11
1700 København V


Kontaktinformation
DANSK HR
Brunbjergvej 10A
 Risskov
Denmark
info@danskhr.dk


×
Loading