Betingelser:

BRUGERVILKÅR for tilmelding til Certifikat i HR-jura (et eller flere moduler) arrangeret af DANSK HR ( Brunbjergvej 10A, 8240 Risskov), gennem bestillings- og tilmeldingssystemet ConferenceCommunicator

1.0. Generelt

1.1. Arrangøren af dette arrangement er DANSK HR, Brunbjergvej 10A, 8240 Risskov, (herefter kaldet ”Arrangøren”).

1.2. Aftale om tilmelding indgås mellem Dem og Arrangøren, DANSK HR.

1.3. AttendWise Aps tilbyder udelukkende tilmeldingsløsningen til brug for dette arrangement. AttendWise Aps påtager sig følgelig intet ansvar for det omhandlende arrangements indhold eller afholdelse i det der henvises til Arrangøren.

1.4. Betingelserne skal ved Deres tilmelding være læst, og accepteret ved særskilt afkrydsning.


2.0. Persondatapolitik

2.1. Ved tilmelding bliver de af Dem indtastede oplysninger overført og gemt i AttendWise ApS. interne edb-system samt videresendt til Arrangøren for videre ekspedition.

2.2. Oplysningerne anvendes udelukkende til ekspedition af tilmeldingen samt kommunikation vedrørende det tilmeldte arrangement og gemmes efterfølgende for at kunne finde tilbage til tilmeldinger, såfremt der sker afbestilling/ændring/aflysning.

2.3. Arrangøren og AttendWise Aps videregiver ikke de registrerede personoplysninger til tredjemand, dog sættes navn, titel og firmanavn på deltagerliste og navneskilte, der udleveres til såvel underviser som øvrige deltagere. Derudover kan data videregives til tredjemand, der benytter data på Arrangørens ordre, som fx en konference app-leverandør. Eller såfremt De specifikt ved særskilt afkrydsning har accepteret at oplysninger bruges til fx udsendelse af et nyhedsbrev fx via MailChimp, køb af materiale eller andet.

2.4. Oplysningerne opbevares i op til 5 år efter arrangementet har været afholdt, jfr. gældende lovgivning.

2.5. Oplysningerne opbevares delvist krypteret, men overføres krypteret.

2.6. Som registreret har De altid mulighed for indsigt og for at kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

2.7. Der anvendes cookies på hjemmesiden ConferenceCommunicator.com med det formål at kunne "genfinde" oplysninger om tilmeldinger.

×
×

Vælg først, om du ønsker at registrere én deltager eller flere


 
Tilmelder du kun en deltager, afslutter du registreringen ved at udfylde alle fornødne felter og klikker ”Afslut”. Hvis der er betaling i forbindelse med tilmeldingen, skal du indtaste din betalingsinformation, før du kan afslutte tilmeldingen endeligt.

 
Skal du tilmelde flere deltagere på én gang, opretter du en deltager ad gangen ved at klikke "tilmeld flere" i formularen FØR du afslutter hele registreringen. Hvis der er betaling i forbindelse med tilmeldingen, skal du indtaste din betalingsinformation, før du kan afslutte tilmeldingen endeligt.

Indtast venligst brugernavn og adgangskode for at ændre din tilmelding.

Hvis du allerede er tilmeldt dette arrangement, kan du logge ind for at hente din billet, ændre i din tilmelding eller afmelde dig arrangementet.

×

Er du sikker på, at du ønsker at afmelde dig?  

×


×

××

Arrangementet foregår

Montra Hotel Sabro Kro

Viborgvej 780
8471 Sabro×
 

 

Certifikat i HR-jura - 2022

 

Gennem fire dagskurser hos DANSK HR kan du opnå et certifikat i HR-jura. Deltager du på de fire heldagskurser, opnår du retten til at benytte ”DANSK HR certifikat i HR- jura” i dit CV med mere.

Mål

De fire moduler giver deltagerne en teoretisk og praktisk indføring i fire hovedområder inden for HR-jura, som alle er relevante i forhold til HR-arbejdet og den praktiske implementering i organisationen.

 • Kurset giver dig indsigt i ansættelseslovgivningen, herunder den individuelle kontrakt.
 • Du får kompetencer til at anvende de personalejuridiske regler ved rekruttering, under ansættelsen og ved ansættelsesforholdets ophør.
 • Der gennemgås løbende cases og retspraksis.
 • Du har mulighed for at medbringe din egen case, ligesom vi ser nærmere på den individuelle ansættelsesaftale.
 • Det er primært lovgivning og det individuelle ansættelsesforhold, som gennemgås. Kollektive overenskomster og deres opbygning gennemgås, uden dog, at der er tale om gennemgang af konkrete overenskomster.

Udbytte

 • Du står stærkere i din sparring med ledelsen omkring personalesager, sygdom og advarsler og den viden du tilegner dig gennem forløbet, kan anvendes med det samme.
 • Du får indblik i de vigtigste regler og lovgivning inden for personalejuraen, ligesom du bliver i stand til at rådgive og sparre med ledelsen inden for personalejura. Du får derfor kompetencer inden for ansættelse, opsigelse, sygdom eller andre HR-jura relaterede problemstillinger.
 • Kurserne giver dig også kompetencer og viden om GDPR i ansættelsesforholdet.
 • Du får kompetencer til at forebygge sager i din organisation og aktivt medvirke til, at organisationen bliver bedre til at overholde gældende lovgivning og være på forkant.

 

Modul 1: HR-jura og GDPR i ansættelsesforholdet

Vi starter med at få overblik over begreber, retskilder og -instanser indenfor HR juraen. Retsgrundlaget for det enkelte ansættelsesforhold klarlægges og de forskellige lønmodtagergrupper bliver gennemgået, herunder hvad der væsentligt for den enkelte gruppe. GDPR bliver gennemgået i forholdet til ansættelsesforholdet, såvel før, under som efter ansættelsen.

 • Retskilder, begreber og retsinstanser
 • Retsgrundlaget for det individuelle ansættelsesforhold
 • Lønmodtagergrupper
 • GDPR før, under og efter ansættelsen
 • Krav til samtykke efter GDPR

 

Modul 2: Personalejuraen i rekruttering og ansættelsen

Når du rekrutterer nye medarbejdere, findes lovgivning, der begrænser den frie ansættelsesret. Du får derfor viden om, hvordan du sikrer overholdelse af gældende lovgivning, når du skal rekruttere og ansætte. Særligt udarbejdelse af ansættelsesbevis kan være vanskeligt. Kurset giver dig viden om, hvad begrebet væsentlige vilkår omfatter og hvordan du sikrer overholdelse af arbejdsgivers oplysningspligt. Til sidst gennemgås de forskellige ansættelsesformer.

 • Rekruttering og stillingsopslag
 • Ligebehandlingsloven
 • Forskelsbehandlingsloven
 • Arbejdsgivers spørgsmål
 • Arbejdstagers oplysningspligt
 • Ansættelsesbeviser og deres indhold
 • Ansættelsesformer

 

Modul 3: Reglerne under ansættelsen og ledelsesretten

Dette kursus har fokus på medarbejderens pligter og de ydelser, som arbejdsgiver skal sikre, at medarbejderen modtager. Vi behandler ledelsesretten, og hvad den betyder for det enkelte ansættelsesforhold. Du får ligeledes viden om, hvornår du kan ændre i det enkelte ansættelsesforhold, og hvad der betragtes som en væsentlig ændring i ansættelsesforholdet. Du får input til udformning af proces for disciplinære sager og eksempler på advarsler.

 • Ledelsesretten
 • Løn og arbejdstid
 • Pligter under sygdom
 • Ferie efter nye ferielov
 • Barsel og orlov
 • Ændringer i ansættelsesforholdet
 • Disciplinær proces og påtaler/advarsler

 

Modul 4: Når ansættelsen ophører

På dette kursus ser vi på, hvilke områder, der skal lægges vægt på ved opsigelse af medarbejdere. Opsigelse kan ske med baggrund i virksomhedens eller medarbejderens forhold. Vi klarlægger rettigheder og pligter for arbejdsgiveren i forhold til at kunne foretage en saglig opsigelse. Samtidig behandler vi loyalitetsforpligtelsen og gældende regler for konkurrenceklausuler.

 • Opsigelse med baggrund i virksomhedens forhold
 • Opsigelse med baggrund i medarbejderens forhold
 • Bortvisning
 • Medarbejderens opsigelse
 • Loyalitetsforpligtelse
 • Ansættelsesklausuler

 

Underviser

Cand. Merc. Jur. og personalejuridisk rådgiver Tina Halkiær Olesen

Deltagere

Kurset henvender sig til HR-praktikere, der ønsker at tilegne sig kompetencer til at sikre ansættelsesretlig compliance samt ledere, der har personaleansvar.

Undervisningsmateriale

Kurset indeholder diskussion og plenumdebatter og der udleveres kursusmateriale til deltagerne, herunder links til relevante domme og kendelser. Dertil kan yderligere læsning anbefales i Personalejura – Praktisk arbejdsret samt vejledning fra Datatilsynet i ansættelsesforhold.

Tilmeldingsbetingelser

Tilmeldingen er bindende*.

* Hvis du melder afbud efter tilmeldingsfristen, vil du blive opkrævet et ”No-show-fee” på 495 kr. ekskl. moms. Det samme er også tilfældet, hvis du uanset årsag helt udebliver fra kurset.

[1] Above & Beyond 
TILMELDING

 

Hvis du tilmelder dig flere moduler, så opdeler vi din faktura, så du modtager en faktura forud for de enkelte moduler.

Tilmeld venteliste

Udfyld venligst formularen og vi vil kontakte dig hvis der bliver en ledig plads.

×

Vælg det eller de moduler du ønsker at deltage i:*


Modul 4 - KØBENHAVN Onsdag 12. oktober (MEDLEM)

2.448,00 DKK


Modul 4 - KØBENHAVN Onsdag 12. oktober (ikke-medlem)

5.950,00 DKK


Modul 2 ONLINE d. 13. oktober MEDLEM

2.448,00 DKK


Modul 2 ONLINE d. 13. oktober Ikke medlem

5.950,00 DKK


Modul 3 ONLINE d. 26. oktober MEDLEM

2.448,00 DKK


Modul 3 ONLINE d. 26. oktober Ikke medlem

5.950,00 DKK


Modul 4 ONLINE d. 3. november MEDLEM

2.448,00 DKK


Modul 4 ONLINE d. 3. november - ikke medlem

5.950,00 DKK


Totalt beløb:
Alle priser er eksl. moms
0,00 DKK

Navn*
E-mail*
Titel*
Firma/Organisation*
Adresse*
Adresse fortsat
Postnr.*
By*
Mobilnummer*
CVR nummer*
EAN nummer
Accepter betingelser*


 

 

Praktiske oplysninger


Kontaktinformation
DANSK HR
Brunbjergvej 10A
 Risskov
Danmark
info@danskhr.dk×
Loading