1.0. Generelt
1.1. Arrangøren af Jubilæum for Dansk Boligbyg og Base Erhverv er Dansk Boligbyg a/s og Base Erhverv a/s, Erhvervsbyvej 11, 2., 20625430 / 10126711 (herefter ”arrangøren”).

1.2. Aftale om brug af eventsystemet ConferenceCommunicator (tilmeldingssystem  m. beskedsystem) indgås mellem dig og Arrangøren.

1.3. Attendwise Aps tilbyder udelukkende digital eventplatform (jf.1.2) til brug for dette arrangement. Attendwise Aps påtager sig intet ansvar for arrangements indhold, eventuelle mangler eller lignende i forbindelse med afholdelsen eller manglende afholdelse, idet der henvises til Arrangøren.

1.4. Nærværende betingelser gælder for Jubilæum for Dansk Boligbyg og Base Erhverv og skal ved din tilmelding hertil være læst og accepteret ved særskilt afkrydsning – før du kan endeligt tilmelde dig.

1.5. Du kan ændre eller afmelde dig ved at klikke på det medsendte link i tilmeldingsbekræftelsen.

2.0 Bekræftelse 
2.1. Når tilmeldingen er gennemført, modtager du via e-mail en bekræftelse på, at du er tilmeldt Jubilæum for Dansk Boligbyg og Base Erhverv.

2.2. Din tilmelding giver dig personlig adgang til Jubilæum for Dansk Boligbyg og Base Erhverv. Tilmeldingsbekræftelsen fungerer som adgangsbevis til arrangementet (kun ved fysisk deltagelse), og må ikke kopieres eller på anden måde forsøges anvendt flere gange med henblik på at skaffe flere personer adgang til samme arrangement.

3.0. Persondatapolitik

3.1. Generelt
Ved accept af nærværende betingelser accepterer du, at vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med beskrivelsen i betingelserne.


Dansk Boligbyg og Base Erhverv er Dataansvarlig og håndterer dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning på området. Leverandør af ConferenceCommunicator Eventplatform, Attendwise Aps, er Databehandler. Det betyder, at ansvaret for behandling af dine personoplysninger ligger hos Dansk Boligbyg og Base Erhverv, og ved enhver henvendelse skal du henvende dig til Dataansvarlig med kontaktinformationer angivet på denne nedenfor.

3.2. Formål og brug af ConferenceCommunicator moduler
Ved tilmelding og anden brug af ConferenceCommunicator bliver dine indtastede oplysninger overført og gemt i Attendwise Aps’ digitale eventplatform ConferenceCommunicator moduler og med formålet:

3.2.1. Cookies
ConferenceCommunicator Tilmeldingssite (og de andre af arrangøren opgivne funktioner i ConferenceCommunicator Eventplatform) anvender cookies, som er tekstfil til at genkende brugernes computer samt logging, for at kunne servicere handling i forbindelse med registrering mv. og for at kunne håndtere de nødvendige services i forbindelse med formålet. For mere information om cookies se Erhvervsstyrelsens forklaring på deres hjemmeside, her.

3.2.2.Tilmelding
Du tilmelder dig Jubilæum for Dansk Boligbyg og Base Erhverv via ConferenceCommunicators online tilmeldingssystem forud for Jubilæum for Dansk Boligbyg og Base Erhverv. Du skal acceptere tilmeldingsbetingelserne, før du kan endeligt tilmelde dig. Du kan få adgang med bruger-id og login el. via automatisk log-in, hvis du skal tilgå dine brugeroplysninger.

3.3 Personoplysninger
Vi indhenter kun de personoplysninger, som du har indtastet i tilmeldingsformularen, som er nødvendige for at kunne give dig den service, der er forbundet med håndtering af din registrering og til basisinformation samt statistisk brug. Det er typisk almindelige personoplysninger som navn, titel, firma/organisation, e-mail, telefonnummer mv. Samt der kan forekomme anden behandling af personoplysninger i andre ConferenceCommunicator moduler, som angivet fra pkt. 6.2.3:

3.3.1 Aktivt samtykke
I enkelte tilfælde kan vi bede om særlige oplysninger, eksempelvis om madønsker – og i dette tilfælde har du særskilt fået muligheden for at registrere dette, således at det betragtes at være et aktivt samtykke. Ligeledes, hvis vi videregiver oplysninger til 3.part som fx udstillere el. sponsorer, har du skulle give aktivt samtykke til dette.

Bemærk: Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke, og i tilfælde af at du ønsker dette, skal du rette henvendelse til Dansk Boligbyg og Base Erhverv. Du kan dog til hver en tid trække dit samtykke til nyhedsmailen tilbage ved at afmelde dig via afmeldingslinket direkte i nyhedsmailen.

3.3.2 Formål
Vi bruger dine tilmeldingsdata til ekspedition af tilmeldingen samt kommunikation vedrørende det tilmeldte arrangement, og data gemmes efterfølgende for at kunne finde tilbage til tilmeldinger, såfremt der sker afbestilling/ændring/aflysning eller lignende.

3.3.3. Beskedsystem
Du kan modtage e-mails via systemet. Det kan både være automatiske bekræftelsesmails og ad hoc e-mails.

3.3.4. Billeder
Der tages stemningsbilleder på Jubilæum for Dansk Boligbyg og Base Erhverv som betyder, at du kan være del af en gruppe på billedet. Er det et portrætbillede, indhenter vi skriftlig samtykke, før vi publicerer det (som du har ret til at tilbagetrække).

3.4. Videregivelse af data
Arrangøren og Attendwise Aps videregiver ikke de registrerede personoplysninger til tredjemand medmindre:

Hvis du ved særskilt afkrydsning eller tekstboks har indikeret specielle madønsker, kan disse data videreføres til catering med henblik på at yde dig den service, som stemmer overens med dit ønske.

3.5. Sikkerhed og beskyttelse
Data som e-mail og anden kommunikation som foregår mellem Arrangør og dig som bruger – eller mellem jer brugere – samt brugernavn og password gemmes krypteret, og overføres krypteret. Anden information gemmes delvist krypteret og overføres krypteret.

Dansk Boligbyg og Base Erhverv og Attendwise Aps har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod personoplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbrug.

3.6. Sletning af dine personoplysninger 
Dansk Boligbyg og Base Erhverv sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for dem til formålet angivet ovenover. Oplysningerne opbevares i op til 1 år efter arrangementet har været afholdt. Årsagen hertil er at kunne servicere dig og finde frem til dine data, hvis det er relevant. Vi opbevarer stemningsbilleder, indtil det vurderes at de ikke tjener noget formal.

3.7. Dine rettigheder
Som registreret har du altid mulighed for indsigt og for at kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Databeskyttelsesforordningen.

3.7.1 Tilbagekaldelse af samtykke
Har du givet samtykke til en eller flere aktiviteter, fx deling af dine data med 3.mand (fx udstillere), og/eller samtykke til publicering af portrætbilleder, er det din ret at kunne tilbagekalde dette samtykke.

3.7.2 Retten til indsigt og til indsigelse i egne personoplysninger: Du er til enhver tid berettiget til at få oplysninger om hvordan dine personoplysninger behandles herunder f.eks. hvilke oplysninger der er registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, kategorien af personoplysninger, modtagere af personoplysninger mv..

Du kan gøre brug af dine rettigheder til indsigelse mod behandlingen og få foretaget ændringer eller sletning hurtigst muligt.

Hvis du ønsker indsigt i behandlingen af dine personoplysninger, eller ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, kan du henvende dig til Dansk Boligbyg og Base Erhverv vedrørende spørgsmål omkring behandlingen af dine personlige oplysninger til Claus Holm eller Troels Madsen, dataansvarlig på ch@dbb.as / tm@dbb.as

3.7.3 Retten til berigtigelse 
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som er registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til Arrangøren, så oplysningerne kan blive korrigeret.

3.7.4 Retten til sletning 
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af Arrangøren. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. grundet overholdelse af retlige forpligtelser, eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er Arrangøren ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

3.7.5 Retten til begrænsning af behandling 
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, der behandles om dig, ikke er korrekte eller den pågældende behandling menes at være ulovlig.

3.7.6 Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og overført til en anden dataansvarlig.

4.0. Klage til Datatilsynet

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen på www.datatilsynet.dk.

8.0. Kontaktinformationer på Dataansvarlig hos Dansk Boligbyg / Base Erhverv

Claus Holm / Troels Madsen

Dansk Boligbyg a/s
Erhvervsbyvej 11, 2.

Mail: ch@dbb.as / tm@dbb.as

 

×
×

Vælg først, om du ønsker at registrere én deltager eller flere


 
Tilmelder du kun en deltager, afslutter du registreringen ved at udfylde alle fornødne felter og klikker ”Afslut”. Hvis der er betaling i forbindelse med tilmeldingen, skal du indtaste din betalingsinformation, før du kan afslutte tilmeldingen endeligt.

 
Skal du tilmelde flere deltagere på én gang, opretter du en deltager ad gangen ved at klikke "tilmeld flere" i formularen FØR du afslutter hele registreringen. Hvis der er betaling i forbindelse med tilmeldingen, skal du indtaste din betalingsinformation, før du kan afslutte tilmeldingen endeligt.

Tilbage


Indtast venligst brugernavn og adgangskode for at ændre din tilmelding.

Hvis du allerede er tilmeldt dette arrangement, kan du logge ind for at hente din billet, ændre i din tilmelding eller afmelde dig arrangementet.

×

Er du sikker på, at du ønsker at afmelde dig?  

×


×

×
×

Arrangementet foregår

Velas

Erhvervsbyvej 13
8700 Horsens×
 

 

 


Tilmeld dig her

 

 
Navn*
Firmanavn*
Email*
Gentag email*
Mobil nummer
Madpræferencer
Hold CTRL nede for at vælge flere 4
Jeg ønsker at give et bidrag til   


Accepter betingelser*

 

 

Praktiske oplysninger

Hvornår foregår arrangementet

Fra
Fredag 16-06-2023
Kl. 13:00
Til
Fredag 16-06-2023
Kl. 16:30
Tilmeldingsfrist
Torsdag d. 15-06-2023
Kl. 23:59


Arrangementet foregår

Velas
Erhvervsbyvej 13
8700 Horsens


Kontaktinformation
Dansk Boligbyg
Erhvervsbyvej 11
Lilli-Anne Mastellone
 Horsens
30 60 34 92
euk@baseerhverv.dk×
Loading