ENGLISH BELOW

 

BRUGERVILKÅR for tilmelding til Danske Beredskabers arrangementer og aktiviteter.


Du skal acceptere tilmeldingsbetingelserne, før du kan endeligt tilmelde dig. 

Når tilmeldingen er gennemført, modtager du via e-mail en bekræftelse på din tilmelding. 

Din tilmelding er bindende.

Vi forbeholder os ret til at ændre og aflyse, hvis der ikke er tilstrækkeligt antal tilmeldinger. I tilfælde heraf får du besked direkte på din oplyste e-mail.  

Ved accept af nærværende betingelser, accepterer du, at vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med beskrivelsen i betingelserne.

Vi er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger og håndterer dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning på området. Vores samarbejdspartner SortKaffe er databehandler og agerer ligeledes i henhold til gældende regler på området.

Vi indsamler de personoplysninger, som er nødvendige for, at vi kan opfylde vores aftale med dig samt til at kunne kommunikere med dig vedrørende aktiviteten.

Vi bruger dine personoplysninger til at administrere din tilmelding, herunder at kunne kontakte dig ved væsentlige ændringer.   

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand.

Vi har etableret og vedligeholder passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger således, at dine personlige oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, ligesom de ikke kommer til uvedkommende tredjemands kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for dem til formålet, og senest 30 dage efter aktiviteten.

Ved tilmelding giver du tilladelse til, at Danske Beredskaber må offentliggøre eventuelle billeder og video fra arrangementet, hvor du er på.

Der offentliggøres kun harmløse billeder af personer. Det afgørende kriterium for offentliggørelsen er, at afbildede personer ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket ud fra en normal betragtning.

Du kan til enhver tid få at vide, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Ønsker du indsigt i dine personoplysninger, bedes du kontakte os på post@danskeberedskaber.dk. 

Du kan til en enhver tid bede om at få din personoplysninger rettet. Du har også ret til at gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis vi behandler dem i strid med reglerne.

Du kan til en enhver tid modtage en kopi af dine personoplysninger.

Hvis hele eller dele af behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

Mvh

Danske Beredskaber

--

USER TERMS AND CONDITIONS for registration for Danske Beredskaber events and activities.


You must accept the registration conditions in order to register.

When the registration is complete you will receive confirmation via email. 

Your registration is binding.

We reserve the right to make changes or cancellations in case of an insufficient number of registrations. You will be notified directly via your given email address of any such changes or cancellations.

By accepting these terms and conditions you accept our handling of your personal data in compliance with the description in the terms and conditions.

We are responsible for the use of your personal data, and handle these data in compliance with the relevant legislation. Data processing is handled by our cooperating partner SortKaffe, which likewise acts in compliance with the applicable rules and laws on the subject.

We collect personal data necessary for us to fulfil our agreement with you, as well as to communicate with you regarding activities.

We use your personal data in order to administer your registration, as well as to communicate with you in case of any significant changes. 

Your personal information is not transmitted to any third party.

We have established, and maintain, appropriate organisational and technical measures in order to prevent the accidental or illegal deletion, deterioration, or loss, of your personal information, as well as preventing third parties from coming into possession of, or otherwise abusing, personal data in breach of data protection legislation.

We delete your personal information when it is no longer necessary to keep it, or no later than 30 days after the relevant activities.

By registering, you give Danske Beredskaber the permission to publicise any pictures or videos from events in which you appear.

Any publicised pictures of people are harmless. The decisive criterion for publishing are that persons pictured cannot reasonably feel to have been put on display, exploited, or violated, in the normal sense of the terms.

You can, at any time, find out what personal information we keep about you. If you wish to know more about your personal information, please contact us at post@danskeberedskaber.dk. 

You may, at any time, ask for corrections to your personal information. You also have the right to object to, or limit, our usage of your personal information if such usage is in breach of the rules and the law.

You can, at any time, get a copy of your personal information.

If all, or parts, of the usage of your personal information is based on your consent, you can revoke that consent at any time.

Any complaints about our usage of your personal information can be made to Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, phone number: 33 19 32 00 email: dt@datatilsynet.dk.

Best Regards

Danske Beredskaber

×
×

Vælg først, om du ønsker at registrere én deltager eller flere


 
Tilmelder du kun en deltager, afslutter du registreringen ved at udfylde alle fornødne felter og klikker ”Afslut”. Hvis der er betaling i forbindelse med tilmeldingen, skal du indtaste din betalingsinformation, før du kan afslutte tilmeldingen endeligt.

 
Skal du tilmelde flere deltagere på én gang, opretter du en deltager ad gangen ved at klikke "tilmeld flere" i formularen FØR du afslutter hele registreringen. Hvis der er betaling i forbindelse med tilmeldingen, skal du indtaste din betalingsinformation, før du kan afslutte tilmeldingen endeligt.

Indtast venligst brugernavn og adgangskode for at ændre din tilmelding.

Hvis du allerede er tilmeldt dette arrangement, kan du logge ind for at hente din billet, ændre i din tilmelding eller afmelde dig arrangementet.

×

Er du sikker på, at du ønsker at afmelde dig?  

×


×

×


×

Arrangementet foregår

Odense Congress Center

Ørbækvej 350
5220 Odense SØ
Danmark×
 

 

Årsmødet - Standtilmelding

 

ENGLISH BELOW

Dette er standtilmeldingen til Danske Beredskabers Årsmød 2021. Når du som udstiller har valgt en standtype og godkendt tilmeldingen, modtager du en mail med ordrebekræftelse samt information om login til TaskCommunicator.

I TaskCommunicator ligger en række opgaver, som hver udstiller skal løse frem mod Årsmødet. Opgaverne kan eksempelvis være at uploade logo eller virksomhedstekst til brug i vores app. Det fremgår i TaskCommunicator, hvornår de enkelte opgaver har deadline.

I TaskCommunicator vælger udstillerne også en stand på vores interaktive standplan. Det vil sige, at du som udstiller alene skal forholde dig til størrelse på den ønskede stand i denne tilmelding. Placeringen tager du stilling til i TaskCommunicator efterfølgende. Bemærk at standene fordeles efter først-til-mølle-princippet i TaskCommunicator.

I standtilmeldingen skal du angive en kontaktperson. Bemærk at denne person IKKE automatisk er tilmeldt Årsmødet. De udstillere, der skal stå på standen, tilmeldes gennem vores deltagertilmelding, som åbner den 28. april 2021.

Som vanligt er fire udstillere inkluderet i standprisen, men disse skal tilmeldes gennem deltagertilmeldingen for at få navneskilt, adgang til vores app m.v. Har man behov for flere end fire udstillere, tilmeldes de ekstra udstillere ligeledes gennem deltagertilmeldingen og der opkræves betaling for disse.

---

This is the stand registration for the Annual General Meeting 2021. When you, as an exhibitor, have chosen a stand type and approved the registration, you will receive an email with order confirmation as well as information on how to login to TaskCommunicator.

In TaskCommunicator there are a number of tasks that each exhibitor must solve towards the Annual General Meeting. For example, the tasks may be to upload a logo or company text for use in our app. The tasks have different deadlines as specified in TaskCommunicator.

In TaskCommunicator, exhibitors also select a stand on our interactive stand plan. This means that you only must decide the size of the stand in stand registration. The stands are distributed according to the first come, first served principle.

In the stand registration, you must specify a contact person. Please note that this person is NOT automatically registered for the Annual General Meeting. All persons attending the Annual General Meeting on behalf of an exhibitor must register via the attendee registration. The attendee registration opens on the 28th of april 2021.

As usual, four exhibitors are included in the stand price, but these must be registered through the attendee registration to get name badges, access to our app etc. If more than four exhibitors are needed, the additional exhibitors shall be registered through the attendee registration as well, and payment will be charged. 

Organisation / Organization*
Adresse / Address*
Postnummer / Zip code*
By / City*
Land / Country*
Navn på kontaktperson / Name of contact person*
Titel på kontaktperson / Title of contact person
Email på kontaktperson / Contact email*
Email validering / Email validation*
Telefonnummer på kontaktperson / Contact phone number*
EAN nummer / EAN number
CVR nummer / CVR number

Tilmeld venteliste

Udfyld venligst formularen og vi vil kontakte dig hvis der bliver en ledig plads.

×

Stand produkter*


Totalt beløb:
Alle priser er eksl. moms
0,00 DKK

Accepter betingelser/ Accept conditions*

 

 

Praktiske oplysninger

Hvornår foregår arrangementet

Fra
Onsdag 25-08-2021
Kl. 09:00
Til
Torsdag 26-08-2021
Kl. 17:00
Tilmeldings- frist
Fredag d. 13-08-2021
Kl. 23:59


Arrangementet foregår

Odense Congress Center
Ørbækvej 350
5220  Odense SØ
Danmark

Kontaktinformation
Danske Beredskaber
H.C. Andersens Boulevard 23, 3.
 København V
Danmark
post@danskeberedskaber.dk


×
Loading