BRUGERVILKÅR for tilmelding til Udvid dit netvær – 1:1 Networking arrangeret af Business ViborgErik Ejegods Vej 16, 2. sal, 8800 ViborgCVR-nummer 26104793 via digital eventplatform ”ConferenceCommunicator”, www.conferencecommunicator.com, ejet af softwarefirmaet ”Attendwise Aps”, Hjulmagervej 8B, 7100 Vejle, CVR-nummer 33870477.

1.0. Generelt
1.1. Arrangøren af Udvid dit netværk - 1:1 Networking er Business ViborgErik Ejegods Vej 16, 2. sal, 8800 ViborgCVR-nummer 26104793 (herefter ”arrangøren”).

1.2. Aftale om brug af eventsystemet ConferenceCommunicator til matchmaking, mødebooking indgås mellem dig og Arrangøren.

1.3. Attendwise Aps tilbyder udelukkende digital eventplatform (jf.1.2) til brug for dette arrangement. Attendwise Aps påtager sig intet ansvar for arrangements indhold, eventuelle mangler eller lignende i forbindelse med afholdelsen eller manglende afholdelse, idet der henvises til Arrangøren.

1.4. Nærværende betingelser gælder for Udvid dit netværk - 1:1 Networking  og skal ved din tilmelding hertil være læst og accepteret ved særskilt afkrydsning – før du kan endeligt tilmelde dig.

1.5. Du kan ændre eller afmelde dig ved at klikke på det medsendte link i tilmeldingsbekræftelsen.

 

2.0 Bekræftelse 
2.1. Når tilmeldingen er gennemført, modtager du via e-mail en bekræftelse på, at du er tilmeldt Udvid dit netværk - 1:1 Networking 

2.2. Din tilmelding giver dig personlig adgang til Udvid dit netværk - 1:1 Networking 

 

3.0. Afmelding eller ændring – foretaget af dig

3.1 Tilmelding er som udgangspunkt bindende. Men hvis du skulle blive forhindret i at deltage til eventen, er det vigtigt, at du afmelder dig senest d. 20. april 2023. Du afmelder dig ved at e-maile til inli@buvi.dk.

 

4.0 Flytning eller Aflysning

Vi forbeholder os ret til at ændre og aflyse Udvid dit netværk - 1:1 Networking  fx hvis:

4.1 Der ikke er tilstrækkeligt med antal tilmeldinger

4.2 Hvis der sker uforudsete situationer, som gør det nødvendigt for Arrangøren at aflyse arrangementet, fx ved sygdom/epidemi, vejrforhold, eller lignende forhold, som Arrangøren ikke på forhånd har kunnet forudse, og som gør gennemførslen af arrangementet uforholdsmæssigt vanskelig.

4.3 Arrangøren forbeholder sig også retten til evt. at ændre arrangementets dato og tidspunkt; evt. afholdelsessted; og evt. at foretage mindre ændringer i arrangementets indhold.

4.4 Hvis der forekommer ændringer, vil Arrangøren så vidt muligt informere om ændringer via e-mail og i så god tid som muligt.

 

5.0 Betaling

5.1 Deltagelse i Udvid dit netværk - 1:1 Networking er gratis og forbeholdt medlemmer af Business Viborg.

 

6.0. Persondatapolitik

6.1. Generelt
Ved accept af nærværende betingelser accepterer du, at vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med beskrivelsen i betingelserne.

Business Viborg er Dataansvarlig og håndterer dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning på området. Leverandør af ConferenceCommunicator Eventplatform, Attendwise Aps, er Databehandler. Det betyder, at ansvaret for behandling af dine personoplysninger ligger hos Business Viborg, og ved enhver henvendelse skal du henvende dig til Dataansvarlig med kontaktinformationer angivet på denne nedenfor.

6.2Formål og brug af ConferenceCommunicator moduler
Ved tilmelding og anden brug af ConferenceCommunicator bliver dine indtastede oplysninger overført og gemt i Attendwise Aps’ digitale eventplatform ConferenceCommunicator moduler og med formålet:

6.2.1. Cookies
ConferenceCommunicator Matchmaking og tilmeldingssystem hertil (og de andre af arrangøren opgivne funktioner i ConferenceCommunicator Eventplatform) anvender cookies, som er tekstfil til at genkende brugernes computer samt logging, for at kunne servicere handling i forbindelse med registrering mv. og for at kunne håndtere de nødvendige services i forbindelse med formålet. For mere information om cookies se Erhvervsstyrelsens forklaring på deres hjemmeside, her.

6.2.2.Tilmelding og matchmaking
Du tilmelder dig Udvid dit netværk - 1:1 Networking via ConferenceCommunicators online tilmeldings – og matchmakingsystem forud for Udvid dit netværk - 1:1 Networking. Du skal acceptere tilmeldingsbetingelserne, før du kan endeligt tilmelde dig.

6.3 Personoplysninger
Vi indhenter kun de personoplysninger, som du har indtastet i tilmeldingsformularen, som er nødvendige for at kunne give dig den service, der er forbundet med håndtering af din tilmelding til matchmaking og til videregivelse af kontaktinformationer til dem, du har accepteret et møde med. Det er almindelige personoplysninger som navn, titel, firma/organisation, e-mail, telefonnummer.

Bemærk, at den profiltekst, du skriver kan ses af alle, der deltager i matchmaking. Det er dit eget ansvar ikke at medtage personfølsomme data.

6.3.1 Formål
Vi bruger dine tilmeldingsdata til ekspedition af tilmeldingen til matchmaking samt kommunikation vedrørende arrangementet, og data gemmes efterfølgende for at kunne finde tilbage til tilmeldinger, hvis der sker afbestilling/ændring/aflysning eller lignende.

6.3.2 Tilmelding – og matchmakingsystem
Du registrerer dig og tilmelder dig til matchmaking via Tilmeldings – og matchmaking system. Du kan få adgang med bruger-id og login el. via automatisk log-in, hvis du skal tilgå dine brugeroplysninger og evt. ændre eller tilføje nye bestillinger. Den efterfølgende behandling og kommunikation sker via matchmaking website og beskedsystem. Du kan under matchmaking website tilføje website og video (YouTube/Vimeo) og tilføje et foto.

6.3.3. Beskedsystem
Du kan modtage e-mail, push- og sms-beskeder via systemet. Det kan både være automatiske bekræftelsesmails og ad hoc e-mails.

6.3.3. Billeder
Der tages stemningsbilleder på Udvid dit netværk - 1:1 Networking, som betyder, at du kan være del af en gruppe på billedet. Er det et portrætbillede, indhenter vi skriftlig samtykke, før vi publicerer det (som du har ret til at tilbagetrække).

6.4. Videregivelse af data
Arrangøren og Attendwise Aps videregiver ikke de registrerede personoplysninger til tredjemand medmindre:

Du har accepteret et match/et møde, så udveksles kontraktdata.

6.5. Sikkerhed og beskyttelse
Data som e-mail og anden kommunikation som foregår mellem Arrangør og dig som bruger – eller mellem jer brugere – samt brugernavn og password gemmes krypteret, og overføres krypteret. Anden information gemmes delvist krypteret og overføres krypteret.

Business Viborg og Attendwise Aps har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod personoplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbrug.

6.6. Sletning af dine personoplysninger 
Business Viborg sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for dem til formålet angivet ovenover. Oplysningerne opbevares i op til 2 år efter arrangementet har været afholdt. Årsagen hertil er at kunne servicere dig og finde frem til dine data, hvis det er relevant.

6.7. Dine rettigheder
Som registreret har du altid mulighed for indsigt og for at kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Databeskyttelsesforordningen.

6.7.1 Tilbagekaldelse af samtykke
Har du givet samtykke til en eller flere aktiviteter, fx deling af dine data med 3.mand (fx udstillere), og/eller samtykke til publicering af portrætbilleder, er det din ret at kunne tilbagekalde dette samtykke.

6.7.2 Retten til indsigt og til indsigelse i egne personoplysninger: Du er til enhver tid berettiget til at få oplysninger om hvordan dine personoplysninger behandles herunder f.eks. hvilke oplysninger der er registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, kategorien af personoplysninger, modtagere af personoplysninger mv.

Du kan gøre brug af dine rettigheder til indsigelse mod behandlingen og få foretaget ændringer eller sletning hurtigst muligt.

Hvis du ønsker indsigt i behandlingen af dine personoplysninger, eller ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, kan du henvende dig til Business Viborg vedrørende spørgsmål omkring behandlingen af dine personlige oplysninger til Inge Heissel Lindal på inli@buvi.dk  eller tlf. 8725 5151.

6.7.3 Retten til berigtigelse 
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som er registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til Arrangøren, så oplysningerne kan blive korrigeret.

6.7.4 Retten til sletning 
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af Arrangøren. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. grundet overholdelse af retlige forpligtelser, eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er Arrangøren ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

6.7.5 Retten til begrænsning af behandling 
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, der behandles om dig, ikke er korrekte eller den pågældende behandling menes at være ulovlig.

6.7.6 Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og overført til en anden dataansvarlig.

7.0. Klage til Datatilsynet

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen på www.datatilsynet.dk.

8.0. Kontaktinformationer på Dataansvarlig hos Business Viborg.
Inge Heissel Lindal

Business Viborg
Erik Ejegods Vej 16, 8800 Viborg

Tlf. 8725 5151
Mail: inli@buvi.dk

×
×

Vælg først, om du ønsker at registrere én deltager eller flere


 
Tilmelder du kun en deltager, afslutter du registreringen ved at udfylde alle fornødne felter og klikker ”Afslut”. Hvis der er betaling i forbindelse med tilmeldingen, skal du indtaste din betalingsinformation, før du kan afslutte tilmeldingen endeligt.


 
Skal du tilmelde flere deltagere på én gang, opretter du en deltager ad gangen ved at klikke "tilmeld flere" i formularen FØR du afslutter hele registreringen. Hvis der er betaling i forbindelse med tilmeldingen, skal du indtaste din betalingsinformation, før du kan afslutte tilmeldingen endeligt.

Indtast venligst brugernavn og adgangskode for at ændre din tilmelding.

Hvis du allerede er tilmeldt dette arrangement, kan du logge ind for at hente din billet, ændre i din tilmelding eller afmelde dig arrangementet.

×

Er du sikker på, at du ønsker at afmelde dig?  

×


×

×
×

Arrangementet foregår

Tinghallen - UP Stairs Balkon i BE Foyeren

Tingvej 20
8800 Viborg
Danmark×
 

 


Udvid dit netværk - 1:1 Networking

 

Nu har du en oplagt mulighed for at udvide dit netværk inden for det lokale erhvervsliv og få større kendskab til de kompetencer og virksomheder, der er i området.

Sådan kommer det til at foregå

Efter din tilmelding vil du modtage et link i din tilmeldingsbekræftelse, hvor du skal oprette din profil.

Når din profil er oprettet, vil den være synlig for alle, der også har oprettet en profil. Du kan derfor begynde vælge, hvem du vil netværke med ved at trykke "Tilføj Match".

Så skynd dig at oprette din profil! Jo flere, der er med fra start, jo større er mulighederne for at finde de helt rigtige match. Du kan til enhver tid redigere i din profil.

Der bliver mulighed for at mødes med op til seks personer i løbet af de godt 2½ time hos os. Hvert møde varer 15 minutter. Du får tilsendt en mødeplan, så du kan se, hvornår du skal mødes med hvem. Hvis du har aftalt flere møder, skal du blot selv aftale, hvornår og hvor I skal mødes.

Husk at oprette din adgangskode her - den skal du bruge til at logge ind med, når du skal lave din profil. Tilmeld dig 1:1 Networking nedenfor. 

I tilmedlingsbekræftelsen får du et link, hvor du skal oprette din profil.

Venlig hilsen
Business Viborg

 
Navn*
Organisation*
Titel*
Email*
Gentag e-mail *
Mobilnummer
Opret adgangskode*  
Min. 8 karakterer
 
Accepter betingelser*

 

 

Praktiske oplysninger

Hvornår foregår arrangementet

Fra
Onsdag 26-04-2023
Kl. 08:30
Til
Onsdag 26-04-2023
Kl. 11:00Arrangementet foregår

Tinghallen - UP Stairs Balkon i BE Foyeren
Tingvej 20
8800 Viborg
Danmark

Kontaktinformation
Business Viborg
Erik Ejegods Vej 16
 Viborg
Danmark
inli@buvi.dk×
Loading