ENGLISH BELOW 

BRUGERVILKÅR for tilmelding til Danske Beredskabers arrangementer og aktiviteter.


Du skal acceptere tilmeldingsbetingelserne, før du kan endeligt tilmelde dig. 

Når tilmeldingen er gennemført, modtager du via e-mail en bekræftelse på din tilmelding. 

Din tilmelding er bindende.

Vi forbeholder os ret til at ændre og aflyse, hvis der ikke er tilstrækkeligt antal tilmeldinger. I tilfælde heraf får du besked direkte på din oplyste e-mail.  

Ved accept af nærværende betingelser, accepterer du, at vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med beskrivelsen i betingelserne.

Vi er dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger og håndterer dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning på området. Vores samarbejdspartner SortKaffe er databehandler og agerer ligeledes i henhold til gældende regler på området.

Vi indsamler de personoplysninger, som er nødvendige for, at vi kan opfylde vores aftale med dig samt til at kunne kommunikere med dig vedrørende aktiviteten.

Vi bruger dine personoplysninger til at administrere din tilmelding, herunder at kunne kontakte dig ved væsentlige ændringer.   

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand.

Vi har etableret og vedligeholder passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger således, at dine personlige oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, ligesom de ikke kommer til uvedkommende tredjemands kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for dem til formålet, og senest 30 dage efter aktiviteten.

Ved tilmelding giver du tilladelse til, at Danske Beredskaber må offentliggøre eventuelle billeder og video fra arrangementet, hvor du er på.

Der offentliggøres kun harmløse billeder af personer. Det afgørende kriterium for offentliggørelsen er, at afbildede personer ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket ud fra en normal betragtning.

Du kan til enhver tid få at vide, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Ønsker du indsigt i dine personoplysninger, bedes du kontakte os på post@danskeberedskaber.dk. 

Du kan til en enhver tid bede om at få din personoplysninger rettet. Du har også ret til at gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis vi behandler dem i strid med reglerne.

Du kan til en enhver tid modtage en kopi af dine personoplysninger.

Hvis hele eller dele af behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

Mvh

Danske Beredskaber

--

USER TERMS AND CONDITIONS for registration for Danske Beredskaber events and activities.


You must accept the registration conditions in order to register.

When the registration is complete you will receive confirmation via email. 

Your registration is binding.

We reserve the right to make changes or cancellations in case of an insufficient number of registrations. You will be notified directly via your given email address of any such changes or cancellations.

By accepting these terms and conditions you accept our handling of your personal data in compliance with the description in the terms and conditions.

We are responsible for the use of your personal data, and handle these data in compliance with the relevant legislation. Data processing is handled by our cooperating partner SortKaffe, which likewise acts in compliance with the applicable rules and laws on the subject.

We collect personal data necessary for us to fulfil our agreement with you, as well as to communicate with you regarding activities.

We use your personal data in order to administer your registration, as well as to communicate with you in case of any significant changes. 

Your personal information is not transmitted to any third party.

We have established, and maintain, appropriate organisational and technical measures in order to prevent the accidental or illegal deletion, deterioration, or loss, of your personal information, as well as preventing third parties from coming into possession of, or otherwise abusing, personal data in breach of data protection legislation.

We delete your personal information when it is no longer necessary to keep it, or no later than 30 days after the relevant activities.

By registering, you give Danske Beredskaber the permission to publicise any pictures or videos from events in which you appear.

Any publicised pictures of people are harmless. The decisive criterion for publishing are that persons pictured cannot reasonably feel to have been put on display, exploited, or violated, in the normal sense of the terms.

You can, at any time, find out what personal information we keep about you. If you wish to know more about your personal information, please contact us at post@danskeberedskaber.dk. 

You may, at any time, ask for corrections to your personal information. You also have the right to object to, or limit, our usage of your personal information if such usage is in breach of the rules and the law.

You can, at any time, get a copy of your personal information.

If all, or parts, of the usage of your personal information is based on your consent, you can revoke that consent at any time.

Any complaints about our usage of your personal information can be made to Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, phone number: 33 19 32 00 email: dt@datatilsynet.dk.

Best Regards

Danske Beredskaber

×
×

Vælg først, om du ønsker at registrere én deltager eller flere


 
Tilmelder du kun en deltager, afslutter du registreringen ved at udfylde alle fornødne felter og klikker "Afslut". Hvis du skal betale i forbindelse med tilmeldingen, skal du indtaste din betalingsinformation, før du kan afslutte tilmeldingen endeligt. When registering one participant, the registration will only be accepted by filling out all necessary fields and then pressing "exit". lf you have to pay during your registration, remember to fill out all payments information, before pressing "exit"

 
Skal du tilmelde flere deltagere på en gang, opretter du en deltager ad gangen ved at klikke "til meld flere" i formularen FØR du afslutter hele registreringen. Hvis du skal betale i forbindelse med tilmeldingen, skal du indtaste din betalingsinformation, før du kan afslutte tilmeldingen endeligt. lf you wish to register more than one participant, you click on "sign up for more", before you finish the whole registration. lf you have to pay during your registration, remember to fill out all payments information, before pressing "exit".

Indtast venligst brugernavn og adgangskode for at ændre din tilmelding.

Hvis du allerede er tilmeldt dette arrangement, kan du logge ind for at hente din billet, ændre i din tilmelding eller afmelde dig arrangementet.

×

Er du sikker på, at du ønsker at afmelde dig?  

×


×

×


×

Arrangementet foregår

Odense Congress Center

Ørbækvej 350
5220 Odense SØ
Danmark×
 

 

Danske Beredskabers Årsmøde 2021 - Tilmelding medlemmer

 

Læs før tilmelding/ Read before register

ENGLISH BELOW

Dette er tilmeldingen for deltagere, som er medlem af Danske Beredskaber. 

Hvis tilmeldingen ikke gennemføres gemmes den i 24 timer, herefter skal der startes forfra med tilmelding. Husk at udfyld alle felter for at gennemføre tilmeldingen.

Denne tilmelding er for én person og der skal derfor kun vælges billet til én.
Hvis der skal tilmeldes flere, kan det vælges nederst på siden ved at trykke på +Tilmeld flere (hvis dette er valgt i starten af tilmeldingen).

Udfyld kontaktinformation på den deltager, som skal tilmeldes Årsmødet 2021. Tilmelder du på vegne af andre, er det derfor deltagerens oplysninger, du skal notere herunder. 

Emailadressen bruges senere til at logge på vores app i forbindelse med Årsmødet. 

Forplejning
Det er muligt at tilkøbe forplejning på dagen, der er dog kun et begrænset antal billetter. Vil du være sikret frokost, skal du derfor tilkøbe det, når du tilmelder dig. Tilmeldingsfristen for forplejning er senest en uge før afholdelsen af Årsmødet. 

Det vil også være muligt at købe anden forplejning i form af at der opstilles en pølsevogn i foyeren under begge udstillingsdage. 

Bustransport
I forbindelse med festmiddag onsdag aften er det muligt at tilmelde sig en gratis shuttlebus med afgang fra en række opsamlingsteder i Odense Centrum til Odense Congress Center og tilbage igen. Nærmere information om præcise opsamlingssteder tilgår, når vi nærmer os Årsmødet.
Ved ønske om bustransport skal hotellet oplyses under personlige oplysninger.

Bustransporten skal tilvælges seneste en uge før årsmødet. Bustransport kan ikke tilkøbes under Årsmødet.

Din tilmelding er bindende
Når du melder dig til Danske Beredskabers Årsmøde, er din tilmelding bindende.

Alle priser er pr. person + moms.


Tilmelding efter 30. juli
Der vil ved tilmelding efter den 30. juli blive pålagt et gebyr på 250 kr. 

 

English:

This is the registration for the members of Danske Beredskaber. 

This registration is for one person only.

lf you wish to register more than one person, please choose below the site (if selected from the start). Fill out contact information about the participant to the Annual General Meeting 2021. lf you are doing the registration on behalf of others, remember to write all of the participants information.

Email address will be used later in our Annual General Meeting app to log-in.

Lunch

It is possible to add lunch to your purchase. There will only be a limited amount of tickets, so remember to add this, if you want to be guaranteed lunch. The registration deadline for purchasning lunch is one week before the annual general meeting. 

It will also be possible to buy other food in the form of a hot dog stand i being set up in the foyer during both exhibiton days. 

Bus transportation

Due to the dinner Wednesday night, it will be possible to book a seat for free in a shuttle bus. It will departure from specific spots in Odense Centrum to Odense Congress Center - and back again later. Further details and informations will be send out, when we get closer to the event.

The bus service must be elected no later than one week before the annual general meeting. Bus transportation cannot be purchased during the event.

 

Your registration is binding
When you register for the Annual General Meeting, your registration is binding.

All prices are per. person + VAT.


Registration after July 30th
After July 30th, a fee for post registration of DKK 250 will be added to the price 

Navn/ Name*
Titel / Title
Email *
Email validering/ Email validation*
Mobil nummer/ Mobile number*
Organisation/ Organization*
EAN nummer/ EAN number
CVR nummer/ CVR number
Hotelnavn/ Hotel name   

Tilmeld venteliste

Udfyld venligst formularen og vi vil kontakte dig hvis der bliver en ledig plads.

×

Billet/ Ticket*


Totalt beløb:
Alle priser er eksl. moms
0,00 DKK

Anonym profil (vises ikke på Deltagerlister) / Anonymous profile

Accepter betingelser/ Accept conditions*

 

 

Praktiske oplysninger

Hvornår foregår arrangementet

Fra
Onsdag 25-08-2021
Kl. 09:00
Til
Torsdag 26-08-2021
Kl. 17:00Arrangementet foregår

Odense Congress Center
Ørbækvej 350
5220 Odense SØ
Danmark

Kontaktinformation
Danske Beredskaber
H.C. Andersens Boulevard 23, 3.
 København V
Danmark
post@danskeberedskaber.dk


×
Loading