BRUGERVILKÅR for tilmelding til Madkamps lærerkursus arrangeret af Madkulturen, Holbergsgade 6, 1057 København, CVR: 3356 0338, via ”ConferenceCommunicator”, www.conferencecommunicator.com, ejet af softwarefirmaet ”Attendwise Aps”, Andkærvej 19, 7100 Vejle, CVR-nummer 33870477.

 

1.0. Generelt

1.1. Arrangøren af lærerkurset er Madkulturen, Holbergsgade 6, 1057 København, CVR: 3356 0338

1.2. Aftale om brug af eventsystemet ConferenceCommunicator indgås mellem dig og Arrangøren.

1.3. Attendwise Aps tilbyder udelukkende digital Eventplatform (jf.1.2) til brug for dette arrangement. Attendwise Aps påtager sig intet ansvar for arrangements indhold, eventuelle mangler eller lignende i forbindelse med afholdelsen eller manglende afholdelse, idet der henvises til Arrangøren.

1.4. Nærværende betingelser gælder for lærerkurset og skal ved din tilmelding hertil være læst og accepteret ved særskilt afkrydsning – før du kan endeligt tilmelde dig.

1.5. Du kan afmelde dig ved at sende en mail til madkamp@madkulturen.dk senest 14 dage før afholdelse.

 

2.0. Bekræftelse 

2.1. Når tilmeldingen er gennemført, modtager du via e-mail en bekræftelse på, at du er tilmeldt lærerkurset. Har du tilmeldt flere, modtager du også en samlet kvittering med oversigt over alle de tilmeldte.

2.2. Din tilmelding giver dig personlig adgang til lærerkurset. Tilmeldingsbekræftelsen fungerer som adgangsbevis til lærerkurset og må ikke kopieres eller på anden måde forsøges anvendt flere gange med henblik på at skaffe flere personer adgang til samme arrangement.

 

3.0. Afmelding eller ændring – foretaget af dig

3.1. Tilmelding er som udgangspunkt bindende. Hvis du skulle blive forhindret i at deltage, er det vigtigt, at du afmelder dig senest 14 dage før afholdelse, så din plads kan komme en anden deltager til gavn. Du afmelder dig ved at sende en mail til madkamp@madkulturen.dk.

3.2. I tilfælde af at du undlader at afmelde dig som beskrevet ovenfor, opkræves der et ’no-show’-gebyr på kr. 500,00. Det skyldes, at pladsen optages unødigt og dermed fratager andre muligheden for at deltage.

Dette gælder naturligvis ikke sygdom eller andre relevante fraværsgrunde, men du bedes under alle omstændigheder sende en mail til madkamp@madkulturen.dk.

3.3. Al materiale tilknyttet Madkamps lærerkursus uddeles den pågældende dag. Det er ikke muligt at få materialet tilsendt før eller efter lærerkurset.

3.4. Madkulturen anvender også ConferenceCommunicator til andre tilmeldinger end nærværende lærerkursus. Samme regler og vilkår gør sig gældende i disse tilfælde.

 

4.0. Flytning eller Aflysning

Vi forbeholder os ret til at ændre og aflyse lærerkurset, hvis:

4.1. Der ikke er tilstrækkeligt med antal tilmeldinger.

4.2. Hvis der sker uforudsete situationer, som gør det nødvendigt at aflyse arrangementet, fx ved sygdom/epidemi, vejrforhold, eller lignende forhold, som Madkulturen ikke på forhånd har kunnet forudse, og som gør gennemførslen af arrangementet uforholdsmæssigt vanskelig.

4.3. Madkulturen forbeholder sig retten til evt. at ændre arrangementets dato og tidspunkt; evt. afholdelsessted; og evt. at foretage mindre ændringer i arrangementets indhold.

4.4. Hvis der forekommer ændringer, vil Madkulturen så vidt muligt informere om ændringer via e-mail og i så god tid som muligt.

 

5.0. Persondatapolitik

5.1. Generelt
Ved accept af nærværende betingelser accepterer du, at vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med beskrivelsen i betingelserne.
 
Madkulturen er Dataansvarlig og håndterer dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning på området. Leverandør af ConferenceCommunicator Eventplatform, Attendwise Aps, er Databehandler. Det betyder, at ansvaret for behandling af dine personoplysninger ligger hos Madkulturen, og ved enhver henvendelse skal du henvende dig til Dataansvarlig med kontaktinformationer angivet på denne nedenfor.

5.2. Formål og brug af ConferenceCommunicator moduler
Ved tilmelding og anden brug af ConferenceCommunicator bliver dine indtastede oplysninger overført og gemt i Attendwise Aps’ digitale Eventplatform ConferenceCommunicator moduler og med formålet at have et overblik over tilmeldinger.

5.2.1. Cookies: ConferenceCommunicator Tilmeldingssite (og de andre af arrangøren opgivne funktioner i ConferenceCommunicator Eventplatform) anvender cookies, som er tekstfil til at genkende brugernes computer samt logging, for at kunne servicere handling i forbindelse med registrering mv. og for at kunne håndtere de nødvendige services i forbindelse med formålet. For mere information om cookies se Erhvervsstyrelsens forklaring på deres hjemmeside her.

5.2.2. Tilmelding: Du tilmelder dig lærerkurset via ConferenceCommunicators online tilmeldingssystem forud lærerkurset. Du skal acceptere tilmeldingsbetingelserne, før du endeligt kan tilmelde dig. Du kan få adgang med bruger-id og login el. via automatisk log-in, hvis du skal tilgå dine brugeroplysninger og evt. ændre eller tilføje nye bestillinger.

Personoplysninger
Vi indhenter kun de personoplysninger, som du har indtastet i tilmeldingsformularen, som er nødvendige for at kunne give dig den service, der er forbundet med håndtering af din registrering og til basisinformation samt statistisk brug. Det er typisk almindelige personoplysninger som navn, titel, firma/organisation, e-mail, telefonnummer mv. Samt der kan forekomme anden behandling af personoplysninger i andre ConferenceCommunicator moduler, som angivet fra pkt. 5.2.3:

5.2.3. Aktivt samtykke
I enkelte tilfælde kan vi bede om særlige oplysninger, f.eks. om madønsker – og i dette tilfælde har du særskilt fået muligheden for at registrere dette, så det betragtes at være et aktivt samtykke. Hvis vi videregiver oplysninger til 3. part som fx udstillere el. sponsorer, har du skulle give aktivt samtykke til dette.

Formål
Vi bruger dine tilmeldingsdata til ekspedition af tilmeldingen samt kommunikation vedrørende det tilmeldte arrangement eller lignende relevante arrangementer, og data gemmes efterfølgende for at kunne finde tilbage til tilmeldinger, hvis der sker afbestilling/ændring/aflysning eller lignende og for at informere dig om lignende relevante arrangementer.

Du kan til enhver tid frasige dig kommunikation, der ikke vedrører det specifikke arrangement, som du er tilmeldt til, ved at skrive til madkamp@madkulturen.dk.

Hvis vi bruger dine data til andet formål end ovennævnt, er dette oplyst. Fx hvis du har givet tilladelse til at vi videregiver dine kontaktoplysninger til udstillere eller aktivt tilmeldt dig vores nyhedsbrev.

5.2.4. Ankomstregistrering: Du bliver ved ankomst muligvis registreret ved at sammenligne dit navn med navnene på lærerkursets deltagerliste.

5.2.5. Event App:
Du kan bruge Event-app´en til bl.a. at holde dig opdateret, modtage push-beskeder samt evt. integration med smartphonekalender, uploade profilbillede, chatte med de andre deltagere med videre.

5.2.6. Beskedsystem: Du kan modtage e-mail, push- og sms-beskeder via systemet. Det kan både være automatiske bekræftelsesmails og ad hoc e-mails, push-, sms- og chat-beskeder.

5.3. Billeder: 
Madkulturen vil gerne bede om dit samtykke til at anvende billeder og filmklip, hvori du indgår.  
Det vil primært være billeder af mad- og måltidssituationer, som skal bruges i formidling af Madkulturens arbejde.  

Hvem er Madkulturen?
Madkulturen er en selvejende institution under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der er sat i verden for at skabe ’Bedre mad til alle’. Det handler om at styrke kompetencer og øge appetitten på bedre mad- og måltidsoplevelser. Læs mere på www.madkulturen.dk. 

Hvem anvender billeder og filmklip?
Vi fremstiller altid personer på billeder med stor respekt. Materialet vil primært blive anvendt af Madkulturen. Billederne og filmene kan bruges af Madkulturens samarbejdspartnere, men kun med tilladelse fra Madkulturen og i direkte relation til et samarbejdsprojekt. Det drejer sig i dette tilfælde om REMA 1000.

Hvor anvendes billeder og film?
Madkulturen erhverver eneret til at anvende billederne og filmoptagelserne i trykte og digitale medier, herunder i præsentationer, publikationer, undervisningsmateriale, kampagner, presse, sociale medier og web.

Billederne og optagelserne opbevares i Madkulturens billed- og filmdatabase og slettes senest efter 5 år fra optagelsen. Der tages forbehold for senere sletning i de publicerede udgivelser. Billederne og filmoptagelserne vil aldrig blive solgt, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig til Madkulturen. 

5.4. Videregivelse af data
Arrangøren og Attendwise Aps videregiver ikke de registrerede personoplysninger til tredjemand medmindre:  

  • Hvis en tredjemand benytter data på Arrangørens ordre.
  • Hvis du ved særskilt afkrydsning har accepteret at dine deltagerinformationer må være synlige på en digital deltagerliste, evt. i EventApp og/eller Landingpage.
  • Hvis du ved særskilt afkrydsning eller tekstboks har indikeret specielle madønsker, kan disse data videreføres til catering med henblik på at yde dig den service, som stemmer overens med dit ønske.
  • Hvis du har accepteret, at data må videregives til udstillere og evt. sponsorer for at kunne fremsende materiale eller andet.

5.5. Sikkerhed og beskyttelse
Data som e-mail og anden kommunikation som foregår mellem Arrangør og dig som bruger – eller mellem jer brugere – samt brugernavn og password gemmes krypteret, og overføres krypteret. Anden information gemmes delvist krypteret og overføres krypteret.

Madkulturen og Attendwise Aps har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod personoplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbrug.

5.6. Sletning af dine personoplysninger 
Madkulturen sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for dem til formålet angivet ovenover. Oplysningerne opbevares i op til 4 år efter arrangementet har været afholdt. Årsagen hertil er at kunne servicere dig og finde frem til dine data, hvis det er relevant, i forbindelse med lignende relevante arrangementer.

5.7. Dine rettigheder
Som registreret har du altid mulighed for indsigt og for at gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Databeskyttelsesforordningen.

5.7.1. Tilbagekaldelse af samtykke
Har du givet samtykke til en eller flere aktiviteter, fx deling af dine data med 3.mand (fx udstillere), og/eller samtykke til publicering af portrætbilleder, er det din ret at kunne tilbagekalde dette samtykke. 

5.7.2. Retten til indsigt og til indsigelse i egne personoplysninger 
Du er til enhver tid berettiget til at få oplysninger om, hvordan dine personoplysninger behandles, herunder fx hvilke oplysninger, der er registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, kategorien af personoplysninger, modtagere af personoplysninger mv.

Du kan gøre brug af dine rettigheder til indsigelse mod behandlingen og få foretaget ændringer eller sletning hurtigst muligt.

Hvis du ønsker indsigt i behandlingen af dine personoplysninger, eller ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, kan du henvende dig til Madkulturen vedrørende spørgsmål omkring behandlingen af dine personlige oplysninger.

5.7.3. Retten til berigtigelse 
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som er registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til Madkulturen, så oplysningerne kan blive korrigeret.

5.7.4. Retten til sletning 
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af Madkulturen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx grundet overholdelse af retlige forpligtelser, eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er Arrangøren ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

5.7.5 Retten til begrænsning af behandling 
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, der behandles om dig, ikke er korrekte eller den pågældende behandling menes at være ulovlig.

5.7.6. Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og overført til en anden dataansvarlig.

 

6. Klage til Datatilsynet

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen på www.datatilsynet.dk.

 

7.0. Kontaktinformationer på Dataansvarlig hos navn på arrangør
Madkulturen
Holbergsgade 6
1057 København
CVR: 3356 0338
madkamp@madkulturen.dk

 

×
×

Vælg først, om du ønsker at registrere én deltager eller flere


 
Tilmelder du kun en deltager, afslutter du registreringen ved at udfylde alle fornødne felter og klikker ”Afslut”.


 
Skal du tilmelde flere deltagere på én gang, opretter du én deltager ad gangen ved at klikke "Tilmeld flere" i formularen, FØR du afslutter hele registreringen. Du kan ikke angive den samme mailadresse flere gange.

Indtast venligst brugernavn og adgangskode for at ændre din tilmelding.

Hvis du allerede er tilmeldt dette arrangement, kan du logge ind for at hente din billet, ændre i din tilmelding eller afmelde dig arrangementet.

×

Er du sikker på, at du ønsker at afmelde dig?  

×


×

×
×

Arrangementet foregår

UC SYD

Degnevej 16
6705 Esbjerg×
 

 

 

TILMELDING TIL MADKAMPS LÆRERKURSUS I ESBJERG

 

Din tilmelding er som udgangspunkt bindende. Hvis du bliver forhindret i at deltage, er det vigtigt, at du afmelder dig senest 14 dage før afholdelse, så din plads kan komme en anden deltager til gavn. Du afmelder dig ved at sende en mail til madkamp@madkulturen.dk.

I tilfælde af at du undlader at afmelde dig som beskrevet ovenfor, opkræves der et ’no-show’-gebyr på kr. 500,00. Dette gælder naturligvis ikke sygdom eller andre relevante fraværsgrunde, men du bedes under alle omstændigheder afmelde dig.

 
Navn (for- og efternavn)*
E-mail*
E-mail validering*
Mobilnummer*
Skole*
Skolens by*
Jeg har tidligere deltaget i Madkamps lærerkursus

Én af mine klasser har tidligere deltaget i DM i Madkundskab

Acceptér betingelser*


 

 

Praktiske oplysninger

Hvornår foregår arrangementet

Fra
Onsdag 22-01-2025
Kl. 08:30
Til
Onsdag 22-01-2025
Kl. 15:30Arrangementet foregår

UC SYD
Degnevej 16
6705 Esbjerg


Kontaktinformation
Madkulturen
Holbergsgade 6
 København
Danmark
madkamp@madkulturen.dk


×
Loading