BRUGERVILKÅR for deltagelse i DM i madkundskab 2024 arrangeret af Madkulturen, Maglegården 12, DK-4000 Roskilde, CVR: 3356 0338 via digital eventplatform ”ConferenceCommunicator”, www.conferencecommunicator.com, ejet af softwarefirmaet ”Attendwise Aps”, Andkærvej 19, 7100 Vejle, CVR-nummer 33870477.

1.0. Generelt
1.1. Arrangøren af DM i madkundskab er Madkulturen, Maglegårdsvej 12, DK-4000 Roskilde, CVR: 3356 0338 (herefter ”arrangøren”).

1.2. Aftale om brug af eventsystemet ConferenceCommunicator (tilmeldingssystem beskedsystem, event app og eventsite) indgås mellem dig og Arrangøren.

1.3. Attendwise Aps tilbyder udelukkende digital eventplatform (jf.1.2) til brug for dette arrangement. Attendwise Aps påtager sig intet ansvar for arrangements indhold, eventuelle mangler eller lignende i forbindelse med afholdelsen eller manglende afholdelse, idet der henvises til Arrangøren.

1.4. Nærværende betingelser gælder for DM i madkundskab og skal ved din deltagelse hertil være læst og accepteret ved særskilt afkrydsning – før du kan endeligt ansøge.

1.5.  Fristen for afmelding er den 3. april 2024.

 

2.0 Bekræftelse 
2.1. Når tilmelding til ansøgningen er gennemført, modtager du via e-mail en bekræftelse på, at du deltager i ansøgningen om DM i madkundskab.

2.2. Hvis din deltagelse bliver bekræftet, giver denne dig og din klasse adgang til DM i madkundskab. Bekræftelsen fungerer som adgangsbevis til arrangementet og må ikke kopieres eller på anden måde forsøges anvendt flere gange med henblik på at skaffe flere klasser adgang til samme arrangement.

3.0. Afmelding eller ændring – foretaget af dig

3.1 Fristen for afmelding er den 3. april 2024.

3.2 For at sikre at der ikke er nogen pladser, der går til spilde, er der et no-show fee på 2000 DKK. Hvis man afmelder sig efter fristen eller ikke ankommer på dagen, vil man efterfølgende få en opkrævning.

 

4.0 Flytning eller Aflysning

Vi forbeholder os ret til at ændre og aflyse DM i madkundskab, hvis:

4.1 Der ikke er tilstrækkeligt med antal tilmeldinger.

4.2 Hvis der sker uforudsete situationer, som gør det nødvendigt for Arrangøren at aflyse arrangementet, fx ved sygdom/epidemi, vejrforhold, eller lignende forhold, som Arrangøren ikke på forhånd har kunnet forudse, og som gør gennemførslen af arrangementet uforholdsmæssigt vanskelig.

4.3 Arrangøren forbeholder sig også retten til evt. at ændre arrangementets dato og tidspunkt; evt. afholdelsessted; og evt. at foretage mindre ændringer i arrangementets indhold.

4.4 Hvis der forekommer ændringer, vil Arrangøren så vidt muligt informere om ændringer via e-mail og i så god tid som muligt.

 

5.0 Betaling

Ikke relevant i forbindelse med DM i madkundskab, medmindre man afmelder sig efter fristen eller ikke ankommer på dagen. I å fald vil der blive opkrævet et no-show fee på 2000 DKK.

 

6.0. Persondatapolitik

6.1. Generelt
Ved accept af nærværende betingelser accepterer du, at vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med beskrivelsen i betingelserne.

Madkulturen er Dataansvarlig og håndterer dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning på området. Leverandør af ConferenceCommunicator Eventplatform, Attendwise Aps, er Databehandler. Det betyder, at ansvaret for behandling af dine personoplysninger ligger hos Madkulturen, og ved enhver henvendelse skal du henvende dig til Dataansvarlig med kontaktinformationer angivet på denne nedenfor.

6.2. Formål og brug af ConferenceCommunicator moduler
Ved deltagelse og anden brug af ConferenceCommunicator bliver dine indtastede oplysninger overført og gemt i Attendwise Aps’ digitale eventplatform ConferenceCommunicator moduler og med formålet:

6.2.1. Cookies: ConferenceCommunicator Deltagelsessite (og de andre af arrangøren opgivne funktioner i ConferenceCommunicator Eventplatform) anvender cookies, som er tekstfil til at genkende brugernes computer samt logging, for at kunne servicere handling i forbindelse med registrering mv. og for at kunne håndtere de nødvendige services i forbindelse med formålet. For mere information om cookies se Erhvervsstyrelsens forklaring på deres hjemmeside, her.

6.2.2. Deltagelse: Du tilmelder dig ansøgningen om DM i madkundskab via ConferenceCommunicators online deltagelsesssystem forud for DM i madkundskab. Du skal acceptere deltagelsesbetingelserne, før du endeligt kan deltage.

Personoplysninger
Vi indhenter kun de personoplysninger, som du har indtastet i deltagelsesformularen, som er nødvendige for at kunne give dig den service, der er forbundet med håndtering af din registrering og til basisinformation samt statistisk brug. Det er typisk almindelige personoplysninger som navn, skole, e-mail, telefonnummer, klasse, antal elever i klassen mv. Samt der kan forekomme anden behandling af personoplysninger i andre ConferenceCommunicator moduler, som angivet fra pkt. 6.2.3:

Aktivt samtykke
I enkelte tilfælde kan vi bede om særlige oplysninger, f.eks. om madønsker – og i dette tilfælde har du særskilt fået muligheden for at registrere dette, således at det betragtes at være et aktivt samtykke. Ligeledes, hvis vi videregiver oplysninger til 3. part som fx udstillere el. sponsorer, har du skulle give aktivt samtykke til dette.

Bemærk: Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke, og i tilfælde af at du ønsker dette, skal du rette henvendelse til Madkulturen.

Formål
Vi bruger dine deltagelsesdata til ekspedition af deltagelse samt kommunikation vedrørende det tilmeldte arrangement, og data gemmes efterfølgende for at kunne finde tilbage til deltagelse, såfremt der sker afbestilling/ændring/aflysning eller lignende.

Deltagelsesdata kan videregives til vores medarrangører REMA 1000, Gram Slot og Gram Højskole. Deltagelsesdata bruges til eventspecifikke formål, såsom produktion af materiale til afholdelse af dagen, taler, m.m.

Hvis vi bruger dine data til andet formål end ovennævnt, er dette oplyst.

6.2.3. Event App:
Du kan bruge event-app´en til bl.a. at holde dig opdateret med program, praktisk information, stille spørgsmål til oplægsholdere, modtage push-beskeder samt evt. integration med smartphonekalender, uploade profilbillede, chatte med de andre deltagere med videre.

6.2.4. Beskedsystem: Du kan modtage e-mail, push- og sms-beskeder via systemet. Det kan både være automatiske bekræftelsesmails og ad hoc e-mails, push-, sms- og chat-beskeder.

6.2.4. Billeder: Madkulturen vil gerne bede om dit samtykke til at anvende billeder og filmklip, hvori du indgår.
Det vil primært være billeder af mad- og måltidssituationer, som skal bruges i formidling af Madkulturens arbejde.

6.2.4.1. Hvem anvender billeder og filmklip

Vi fremstiller altid personer på billeder med stor respekt. Materialet vil primært blive anvendt af Madkulturen. Billederne og filmene kan bruges af Madkulturens samarbejdspartnere, men kun med tilladelse fra Madkulturen og i direkte relation til et samarbejdsprojekt. I nærværende tilfælde indgår REMA 1000, Gram Slot og Gram Højskole i projektsamarbejde med Madkulturen.

6.2.4.2. Hvor anvendes billeder og film

Madkulturen erhverver eneret til at anvende billederne og filmoptagelserne i trykte og digitale medier, herunder i præsentationer, publikationer, undervisningsmateriale, kampagner, presse, sociale medier og web.

Billederne og optagelserne opbevares i Madkulturens billed- og filmdatabase og slettes senest efter 5 år fra optagelsen. Der tages forbehold for senere sletning i de publicerede udgivelser. Billederne og filmoptagelserne vil aldrig blive solgt, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig til Madkulturen.

 

Din tilladelse betyder meget for os, og har du spørgsmål til anvendelsen, så kontakt os på madkamp@madkulturen.dk.

6.3. Videregivelse af data
Arrangøren og Attendwise Aps videregiver ikke de registrerede personoplysninger til tredjemand medmindre:
Hvis en tredjemand benytter data på Arrangørens ordre.

Hvis du ved særskilt afkrydsning har accepteret at dine deltagerinformationer må være synlig på en digital deltagerliste, evt. i EventApp og/eller Landing page.

Hvis du ved særskilt afkrydsning har accepteret at oplysninger bruges til udsendelse af et nyhedsbrev.

Hvis du ved særskilt afkrydsning eller tekstboks har indikeret specielle madønsker, kan disse data videreføres til catering med henblik på at yde dig den service, som stemmer overens med dit ønske.

Hvis du har accepteret, at data må videregives til udstillere og evt. sponsorer for at kunne fremsende materiale eller andet.

6.4. Sikkerhed og beskyttelse
Data som e-mail og anden kommunikation som foregår mellem Arrangør og dig som bruger – eller mellem jer brugere – samt brugernavn og password gemmes krypteret, og overføres krypteret. Anden information gemmes delvist krypteret og overføres krypteret.

Madkulturen og Attendwise Aps har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod personoplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbrug.

6.5. Sletning af dine personoplysninger 
Madkulturen sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for dem til formålet angivet ovenover. Oplysningerne opbevares i op til 5 år efter arrangementet har været afholdt. Årsagen hertil er at kunne servicere dig og finde frem til dine data, hvis det er relevant.

I forhold til deltagerbetalte aktiviteter gemmes data i op til fem år jf. Regnskabsloven.

6.6. Dine rettigheder
Som registreret har du altid mulighed for indsigt og for at kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Databeskyttelsesforordningen.

6.6.1 Tilbagekaldelse af samtykke
Har du givet samtykke til en eller flere aktiviteter, fx deling af dine data med 3.mand (fx udstillere), og/eller samtykke til publicering af portrætbilleder, er det din ret at kunne tilbagekalde dette samtykke.

6.6.2 Retten til indsigt og til indsigelse i egne personoplysninger 
Du er til enhver tid berettiget til at få oplysninger om hvordan dine personoplysninger behandles herunder f.eks. hvilke oplysninger der er registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, kategorien af personoplysninger, modtagere af personoplysninger mv.

Du kan gøre brug af dine rettigheder til indsigelse mod behandlingen og få foretaget ændringer eller sletning hurtigst muligt.

Hvis du ønsker indsigt i behandlingen af dine personoplysninger, eller ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, kan du henvende dig til Madkulturen vedrørende spørgsmål omkring behandlingen af dine personlige oplysninger til Madkulturen på e-mail.

6.6.3. Retten til berigtigelse 
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som er registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til Arrangøren, så oplysningerne kan blive korrigeret.

6.6.4. Retten til sletning 
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af Arrangøren. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. grundet overholdelse af retlige forpligtelser, eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er Arrangøren ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

6.6.5 Retten til begrænsning af behandling 
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, der behandles om dig, ikke er korrekte eller den pågældende behandling menes at være ulovlig.

6.6.6 Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og overført til en anden dataansvarlig.

7. Klage til Datatilsynet

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen på www.datatilsynet.dk.

8. Kontaktinformationer på Dataansvarlig hos Madkulturen

Du kan kontakte Madkamp-teamet i Madkulturen.

Madkulturen
Maglegårdsvej 12, DK-4000 Roskilde

E-mail: madkamp@madkulturen.dk

×
×

Vælg først, om du ønsker at registrere én deltager eller flere


 
Ansøger du kun om deltagelse af én klasse, afslutter du registreringen ved at udfylde alle fornødne felter og klikker ”Send".


 
Ansøger du om deltagelse af flere klasser på én gang, ansøger du om én klasse ad gangen ved at klikke "tilmeld flere" i formularen, FØR du afslutter hele registreringen.

Indtast venligst brugernavn og adgangskode for at ændre din tilmelding.

Hvis du allerede er tilmeldt dette arrangement, kan du logge ind for at hente din billet, ændre i din tilmelding eller afmelde dig arrangementet.

×

Er du sikker på, at du ønsker at afmelde dig?  

×


×

×
×

Arrangementet foregår

Gram Slot

Slotsvej 54
6510 Gram
Danmark×
 

 

 

ANSØG OM DM I MADKUNDSKAB

 

DM i madkundskab er grundskolernes danmarksmesterskab i madkundskab. Konkurrencen tager udgangspunkt i årets tema "KÅL".

Din klasse kan blive én af de 10 klasser, der skal dyste mod hinanden om at blive danmarksmester i madkundskab.

 

For at ansøge om DM i madkundskab skal du gøre følgende:

1. Udfyld nedenstående.

2. Send et billede af jeres arbejde med kål til madkamp@madkulturen.dk.

 

Tilmeldingsfrist: onsdag d. 20. marts 2024 kl. 12.00.

Du får svar onsdag d. 27. marts 2024.

Vær opmærksom på at fristen for afmelding er den 3. april 2024. For at sikre at der ikke er nogen pladser, der går til spilde, er der et no-show fee på 2000 DKK. Hvis man afmelder sig efter fristen eller ikke ankommer på dagen, vil man efterfølgende få en opkrævning.

 

Vi forventer, at klassen har arbejdet med undervisningsmaterialet "KÅL". Læs mere om DM i madkundskab på www.madkamp.nu.

Mere info om DM i madkundskab og praktik følger. 

DM i madkundskab er et samarbejde mellem Madkulturen, REMA 1000, Gram Slot og Gram Højskole. 

 
Navn (både fornavn og efternavn)*
E-mail*
E-mail validering*
Mobilnummer*
Skole*
Skolens postnummer*
Skolens nærmeste UC*
Klasse*
Antal elever*
Elever med særlige diæter eller allergier?   
  
Hvilken kålsort er jeres yndlings?*   
Hvorfor vil I gerne være med til DM?*   
  
Hvordan har I arbejdet med kål?*   
  
Har du sendt et billede med jeres arbejde med kål til madkamp@madkulturen.dk?*   

Accepter tilmeldingsbetingelser*
Accepter foto- og filmbetingelser*    

 

Praktiske oplysninger

Hvornår foregår arrangementet

Fra
Tirsdag 30-04-2024
Kl. 10:00
Til
Tirsdag 30-04-2024
Kl. 15:30
Tilmeldingsfrist
Onsdag d. 20-03-2024
Kl. 12:00


Arrangementet foregår

Gram Slot
Slotsvej 54
6510 Gram
Danmark

Kontaktinformation
Madkulturen
Maglegårdsvej 12
 Roskilde
Danmark
sofie@madkulturen.dk×
Loading