BRUGERVILKÅR for tilmelding til event arrangeret af Madkulturen, Maglegårdsvej 12 4000 Roskilde, CVR: 3356 0338, via ”ConferenceCommunicator”, www.conferencecommunicator.com, ejet af softwarefirmaet ”Attendwise Aps”, Andkærvej 19, 7100 Vejle, CVR-nummer 33870477.

1.0. Generelt

1.1. Arrangøren af eventet er Madkulturen, Maglegårdsvej 12 4000 Roskilde, CVR: 3356 0338

1.2. Aftale om brug af eventsystemet ConferenceCommunicator indgås mellem dig og Arrangøren.

1.3. Attendwise Aps tilbyder udelukkende digital eventplatform (jf.1.2) til brug for dette arrangement. Attendwise Aps påtager sig intet ansvar for arrangements indhold, eventuelle mangler eller lignende i forbindelse med afholdelsen eller manglende afholdelse, idet der henvises til Arrangøren.

1.4. Nærværende betingelser gælder for eventet og skal ved din tilmelding hertil være læst og accepteret ved særskilt afkrydsning – før du kan endeligt tilmelde dig.

1.5. Du kan ændre eller afmelde dig ved at sende en mail til madkamp@madkulturen.dk senest 14 dage før afholdelse.

 

2.0 Bekræftelse 

2.1. Når tilmeldingen er gennemført, modtager du via e-mail en bekræftelse på, at du er tilmeldt eventet. Du modtager også din personlige QR- kode på den/de personer, du har tilmeldt eventet/ELLER du modtager dit navneskilt, som du bedes fremvise ved ankomst. Har du tilmeldt flere, modtager du også en samlet kvittering med oversigt over alle de tilmeldte.

2.2. Din tilmelding giver dig personlig adgang til eventet. Tilmeldingsbekræftelsen, QR-koden el. navneskilt fungerer som adgangsbevis til arrangementet (kun ved fysisk deltagelse), og må ikke kopieres eller på anden måde forsøges anvendt flere gange med henblik på at skaffe flere personer adgang til samme arrangement. Din QR-kode kan scannes ved ankomst, hvorefter du får tildelt dit navneskilt.

 

2.3. Afmelding eller ændring – foretaget af dig

2.3.1 Tilmelding er som udgangspunkt bindende og du kan ikke få refunderet beløbet. Hvis du skulle blive forhindret i at deltage til eventen, er det vigtigt, at du afmelder dig senest 14 dage før afholdelse, så din plads kan komme en anden deltager til gavn. Du afmelder dig ved at sende en mail til madkamp@madkulturen.dk.

Du modtager udelukkende en voucher, hvis du dukker op til eventen.

2.3.2 Madkulturen anvender også ConferenceCommunicator til andre tilmeldinger end events, samme regler og vilkår gør sig gældende i disse tilfælde.

 

2.4. Flytning eller Aflysning

Vi forbeholder os ret til at ændre og aflyse eventet, hvis:

4.1 Der ikke er tilstrækkeligt med antal tilmeldinger

4.2 Hvis der sker uforudsete situationer, som gør det nødvendigt for Arrangøren at aflyse arrangementet, fx ved sygdom/epidemi, vejrforhold, eller lignende forhold, som Arrangøren ikke på forhånd har kunnet forudse, og som gør gennemførslen af arrangementet uforholdsmæssigt vanskelig.

4.3 Arrangøren forbeholder sig også retten til evt. at ændre arrangementets dato og tidspunkt; evt. afholdelsessted; og evt. at foretage mindre ændringer i arrangementets indhold.

4.4 Hvis der forekommer ændringer, vil Arrangøren så vidt muligt informere om ændringer via e-mail og i så god tid som muligt.

 

3.0. Persondatapolitik

3.1. Generelt
Ved accept af nærværende betingelser accepterer du, at vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med beskrivelsen i betingelserne.
 
Madkulturen er Dataansvarlig og håndterer dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning på området. Leverandør af ConferenceCommunicator Eventplatform, Attendwise Aps, er Databehandler. Det betyder, at ansvaret for behandling af dine personoplysninger ligger hos Madkulturen, og ved enhver henvendelse skal du henvende dig til Dataansvarlig med kontaktinformationer angivet på denne nedenfor.

3.2. Formål og brug af ConferenceCommunicator moduler
Ved tilmelding og anden brug af ConferenceCommunicator bliver dine indtastede oplysninger overført og gemt i Attendwise Aps’ digitale eventplatform ConferenceCommunicator moduler og med formålet at have et overblik over tilmeldinger.

3.2.1. Cookies: ConferenceCommunicator Tilmeldingssite (og de andre af arrangøren opgivne funktioner i ConferenceCommunicator Eventplatform) anvender cookies, som er tekstfil til at genkende brugernes computer samt logging, for at kunne servicere handling i forbindelse med registrering mv. og for at kunne håndtere de nødvendige services i forbindelse med formålet. For mere information om cookies se Erhvervsstyrelsens forklaring på deres hjemmeside, her.

3.2.2. Tilmelding: Du tilmelder dig eventet via ConferenceCommunicators online tilmeldingssystem forud eventet. Du skal acceptere tilmeldingsbetingelserne, før du kan endeligt tilmelde dig. Du kan få adgang med bruger-id og login el. via automatisk log-in, hvis du skal tilgå dine brugeroplysninger og evt. ændre eller tilføje nye bestillinger.

Personoplysninger
Vi indhenter kun de personoplysninger, som du har indtastet i tilmeldingsformularen, som er nødvendige for at kunne give dig den service, der er forbundet med håndtering af din registrering og til basisinformation samt statistisk brug. Det er typisk almindelige personoplysninger som navn, titel, firma/organisation, e-mail, telefonnummer mv. Samt der kan forekomme anden behandling af personoplysninger i andre ConferenceCommunicator moduler, som angivet fra pkt. 3.2.3:

3.2.3 Aktivt samtykke
I enkelte tilfælde kan vi bede om særlige oplysninger, f.eks. om madønsker – og i dette tilfælde har du særskilt fået muligheden for at registrere dette, så det betragtes at være et aktivt samtykke. Ligeledes, hvis vi videregiver oplysninger til 3.part som fx udstillere el. sponsorer, har du skulle give aktivt samtykke til dette.

Formål
Vi bruger dine tilmeldingsdata til ekspedition af tilmeldingen samt kommunikation vedrørende det tilmeldte arrangement, og data gemmes efterfølgende for at kunne finde tilbage til tilmeldinger, hvis der sker afbestilling/ændring/aflysning eller lignende.

Hvis vi bruger dine data til andet formål end ovennævnt, er dette oplyst. F.eks. hvis du har givet tilladelse til at vi videregiver dine kontaktoplysninger til udstillere eller aktivt tilmeldt dig vores nyhedsbrev.

3.2.4 Navneskilt/Adgangskort:
Navneskilt/Adgangskort/QR-kode genereres ud fra din indtastning med relevante deltagerinformationer 

3.2.5. Ankomstregistrering: Du bliver ved ankomst muligvis registreret ved scanning af din unikke QR-kode på adgangskortet via smartphone eller tablet (via systemets app) eller via bekræftelsesmailen. Informationerne ligger ikke i QR-koden men i systemets database.

3.2.5. Event App:
Du kan bruge event-app´en til bl.a. at holde dig opdateret med program, praktisk information, stille spørgsmål til oplægsholdere, modtage push-beskeder samt evt. integration med smartphonekalender, uploade profilbillede, chatte med de andre deltagere med videre.

3.2.6. Messelead: 
Du kan acceptere under selve eventet, at udstillerne scanner din QR-kode på dit adgangskort via systemets eventplatform til at hente dine kontaktoplysninger. Informationerne ligger ikke i QR koden, men i systemets database. Herved bliver udstillerne dataansvarlig. Ønsker du ikke længere, at dine kontaktinformationer skal være i hænderne på den pågældende udstiller, skal du henvende dig til den/de pågældende udstiller(e).

3.2.7. Beskedsystem: Du kan modtage e-mail, push- og sms-beskeder via systemet. Det kan både være automatiske bekræftelsesmails og ad hoc e-mails, push-, sms- og chat-beskeder.

3.2.8. Billeder: 
Madkulturen vil gerne bede om dit samtykke til at anvende billeder og filmklip, hvori du indgår.  
Det vil primært være billeder af mad- og måltidssituationer, som skal bruges i formidling af Madkulturens arbejde.  

HVEM ER MADKULTUREN
Madkulturen er en selvejende institution under Miljø- og Fødevareministeriet, der er sat i verden for at skabe ’Bedre mad til alle’. Det handler om at styrke kompetencer og øge appetitten på bedre mad- og måltidsoplevelser. Læs mere på www.madkulturen.dk. 

HVEM ANVENDER BILLEDER OG FILMKLIP 
Vi fremstiller altid personer på billeder med stor respekt. Materialet vil primært blive anvendt af Madkulturen. Billederne og filmene kan bruges af Madkulturens samarbejdspartnere, men kun med tilladelse fra Madkulturen og i direkte relation til et samarbejdsprojekt. Det drejer sig i dette tilfælde om REMA 1000.

HVOR ANVENDES BILLEDER OG FILM
Madkulturen erhverver eneret til at anvende billederne og filmoptagelserne i trykte og digitale medier, herunder i præsentationer, publikationer, undervisningsmateriale, kampagner, presse, sociale medier og web.  

Billederne og optagelserne opbevares i Madkulturens billed- og filmdatabase og slettes senest efter 5 år fra optagelsen. Der tages forbehold for senere sletning i de publicerede udgivelser. Billederne og filmoptagelserne vil aldrig blive solgt, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig til Madkulturen. 
 

Virtuel platform: Deltager du online, streamer du indlæggene. Deltager du i chatten og/eller stiller spørgsmål via Q&A, vil dette være synligt for alle, der deltager. 

 

3.3. Videregivelse af data
Arrangøren og Attendwise Aps videregiver ikke de registrerede personoplysninger til tredjemand medmindre:
Hvis en tredjemand benytter data på Arrangørens ordre.

Hvis du ved særskilt afkrydsning har accepteret at dine deltagerinformationer må være synlig på en digital deltagerliste, evt. i EventApp og/eller Landingpage.

Hvis du ved særskilt afkrydsning eller tekstboks har indikeret specielle madønsker, kan disse data videreføres til catering med henblik på at yde dig den service, som stemmer overens med dit ønske.

Hvis du har accepteret, at data må videregives til udstillere og evt. sponsorer for at kunne fremsende materiale eller andet.

3.4. Sikkerhed og beskyttelse
Data som e-mail og anden kommunikation som foregår mellem Arrangør og dig som bruger – eller mellem jer brugere – samt brugernavn og password gemmes krypteret, og overføres krypteret. Anden information gemmes delvist krypteret og overføres krypteret.

Madkulturen og Attendwise Aps har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod personoplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbrug.

3.5. Sletning af dine personoplysninger 
Madkulturen sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for dem til formålet angivet ovenover. Oplysningerne opbevares i op til 4 år efter arrangementet har været afholdt. Årsagen hertil er at kunne servicere dig og finde frem til dine data, hvis det er relevant.

3.6. Dine rettigheder
Som registreret har du altid mulighed for indsigt og for at kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Databeskyttelsesforordningen.

3.6.1 Tilbagekaldelse af samtykke
Har du givet samtykke til en eller flere aktiviteter, fx deling af dine data med 3.mand (fx udstillere), og/eller samtykke til publicering af portrætbilleder, er det din ret at kunne tilbagekalde dette samtykke. 

3.6.2 Retten til indsigt og til indsigelse i egne personoplysninger 
Du er til enhver tid berettiget til at få oplysninger om hvordan dine personoplysninger behandles herunder f.eks. hvilke oplysninger der er registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, kategorien af personoplysninger, modtagere af personoplysninger mv..

Du kan gøre brug af dine rettigheder til indsigelse mod behandlingen og få foretaget ændringer eller sletning hurtigst muligt.

Hvis du ønsker indsigt i behandlingen af dine personoplysninger, eller ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, kan du henvende dig til Madkulturen vedrørende spørgsmål omkring behandlingen af dine personlige oplysninger.

3.6.3 Retten til berigtigelse 
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som er registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til Arrangøren, så oplysningerne kan blive korrigeret.

3.6.4 Retten til sletning 
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af Arrangøren. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. grundet overholdelse af retlige forpligtelser, eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er Arrangøren ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

3.6.5 Retten til begrænsning af behandling 
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, der behandles om dig, ikke er korrekte eller den pågældende behandling menes at være ulovlig.

3.6.6 Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og overført til en anden dataansvarlig.

 

4.0 Omkostninger

Kurset er gratis at deltage i for lærere, og der ydes derfor ingen betaling. Omkostningerne består således alene i transport og evt. vikardækning.

 

5.0 Klage til Datatilsynet

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen på www.datatilsynet.dk.

 

6.0. Kontaktinformationer på Dataansvarlig hos navn på arrangør
Lea Loopers Davidsen

Madkulturen,
Maglegårdsvej 12
4000 Roskilde
CVR: 3356 0338
madkamp@madkulturen.dk

 

×
×

Vælg først, om du ønsker at registrere én deltager eller flere


 
Tilmelder du kun en deltager, afslutter du registreringen ved at udfylde alle fornødne felter og klikker ”Afslut”. Hvis der er betaling i forbindelse med tilmeldingen, skal du indtaste din betalingsinformation, før du kan afslutte tilmeldingen endeligt.

 
Skal du tilmelde flere deltagere på én gang, opretter du en deltager ad gangen ved at klikke "tilmeld flere" i formularen FØR du afslutter hele registreringen. Hvis der er betaling i forbindelse med tilmeldingen, skal du indtaste din betalingsinformation, før du kan afslutte tilmeldingen endeligt.

Indtast venligst brugernavn og adgangskode for at ændre din tilmelding.

Hvis du allerede er tilmeldt dette arrangement, kan du logge ind for at hente din billet, ændre i din tilmelding eller afmelde dig arrangementet.

×

Er du sikker på, at du ønsker at afmelde dig?  

×


×

×
×

Arrangementet foregår

UC SYD

Degnevej 16
6705 Esbjerg×
 

 

TILMELDING TIL MADKAMPS LÆRERKURSUS I ESBJERG

 

 
Navn (for- og efternavn)*
E-mail*
E-mail validering*
Mobilnummer*
Skole*
Skolens by*
Jeg har tidligere deltaget i Madkamps lærerkursus

Én af mine klasser har tidligere deltaget i DM i Madkundskab

Acceptér betingelser*


 

 

Praktiske oplysninger

Hvornår foregår arrangementet

Fra
Tirsdag 23-01-2024
Kl. 08:30
Til
Tirsdag 23-01-2024
Kl. 15:30Arrangementet foregår

UC SYD
Degnevej 16
6705 Esbjerg


Kontaktinformation
Madkulturen
Maglegårdsvej 12
 Roskilde
Danmark
madkamp@madkulturen.dk


×
Loading