BRUGERVILKÅR for tilmelding til Idrætsmødets konference, arrangeret af Idrætsmødet, Danmarksgade 17, 9000 Aalborg, CVR 29189420 via digital eventplatform ConferenceCommunicator  www.conferencecommunicator.com, ejet af softwarefirmaet SortKaffe Aps, Kildeparken 12, 16E, 8722 Hedensted, CVR-nummer 33870477.

1.0. Generelt
1.1. Arrangøren af Idrætsmødets konference er Idrætsmødet, Danmarksgade 17, 9000 Aalborg, CVR 29189420 (herefter ”arrangøren”, ”vi” ”vores” eller ”os”).

1.2. Aftale om brug af Eventsystemet ConferenceCommunicator (tilmeldingssystem, TaskCommunicator, beskedsystem og event app) indgås mellem dig og Arrangøren.

1.3. SortKaffe Aps tilbyder udelukkende digital eventplatform (jf.1.2) til brug for dette arrangement. SortKaffe Aps påtager sig intet ansvar for arrangements indhold, eventuelle mangler eller lignende i forbindelse med afholdelsen eller manglende afholdelse, idet der henvises til Arrangøren.

1.4. Nærværende betingelser gælder for Idrætsmødets konference og skal ved din tilmelding hertil være læst og accepteret ved særskilt afkrydsning – før du kan endeligt tilmelde dig.

2.0 Bekræftelse 
2.1. Når tilmeldingen er gennemført modtager du via e-mail bekræftelse på, at du er tilmeldt Idrætsmødets konference. Du modtager heri en QR kode, som du bedes medbringe til konferencen.

2.2. Din QR kode giver adgang til Idrætsmødets konference, og må ikke kopieres eller på anden måde forsøges anvendt flere gange med henblik på at skaffe flere personer adgang til samme arrangement.

3.0. Afmelding
Hvis du skulle blive forhindret, er det vigtigt at du afmelder dig senest 14 dage før (8.juni 2022) Du afmelder dig ved en af følgende metoder: ved at logge dig ind på Tilmeldingssitet (hvor du registrerer dig) med dit bruger-id og login. Eller via det medsendte link i tilmeldingsbekræftelsen. Eller ved kontakt til idratsmodet@aalborg.dk. Ved afmelding før 17.august 2021 refunderes det fulde beløn. Afmeldinger efter 8. juni 2022 refunderes ikke, men tilmeldingen kan ændres til anden person. Ønskes dette kontakt da idratsmodet@aalborg.dk

4.0 Forbehold

Flytning eller Aflysning, som er foretaget af arrangøren

Vi forbeholder os ret til at ændre og aflyse Idrætsmødets konference, hvis der enten ikke er tilstrækkeligt med antal tilmeldinger eller hvis andre forhold som f.eks. pandemi gør sig gældende. I tilfælde heraf får du besked direkte på din oplyste e-mail.  

Der kan desværre forekomme situationer, som gør det nødvendigt for Arrangøren at aflyse arrangementet, fx ved sygdom, vejrforhold eller lignende forhold, som Arrangøren ikke på forhånd har kunnet forudse, og som gør gennemførslen af arrangementet uforholdsmæssigt vanskelig.

Arrangøren forbeholder sig også retten til evt. at ændre arrangementets dato og tidspunkt; evt. afholdelsessted; og evt. at foretage mindre ændringer i arrangementets indhold.

Hvis der forekommer ændringer, vil Arrangøren så vidt muligt informere om ændringer via e-mail og i så god tid som muligt.

 

5.0 Betaling
5.1 Systemleverandøren SortKaffe, via ConferenceCommunicator online tilmeldingssystem med betalingsløsning, er KUN formidler mellem dig som køber og Idrætsmødet, vedrørende salg af adgang til Idrætsmødets konference eller andre deltagerbetalte aktiviteter. Enhver form for reklamation og tab vedrørende et givent arrangement skal derfor rettes direkte til Idrætsmødet, og er uvedkommende for Sortkaffe Aps.

5.2 Det er Idrætsmødet, der er den eneste distributør af billetter til Idrætsmødets konference, og du køber således fra: 
Idrætsmødet
Danmarksgade 17, 9000 Aalborg

CVR: 29189420

Tlf. 9931 1955
Mail: idratsmodet@aalborg.dk


5.3 Medmindre andet er oplyst, er aftale om køb underlagt dansk rets almindelige regler, og kan først betragtes som endelig, når købet er digitalt registreret og betaling er modtaget.

5.4 Betaling refunderes ved afmelding inden den 10. juni 2022. Efter den 10. august 2022 kan en anden person registreres i stedet for den pågældende.


5.5 Det er købers ansvar at sikre sig mod fejlbestillinger inden gennemførelse af en ordre.

5.6 Idrætsmødet forbeholder sig retten til at annullere udstedte tilmeldinger mod tilbagebetalings pris ekskl. evt. gebyrer.

5.7 Der tages forbehold for priser oplyst forkert på hjemmesiden/tilmeldingssiden, såvel som aflyste arrangementer.

5.8 Betaling sker via betalingsmetoden, som er vist i tilmeldingsformularen.

5.9 Betaling skal ske inden 7 hverdage.

 

6.0. Persondatapolitik
6.1.
 Generelt
Ved accept af nærværende betingelser, accepterer du at vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med beskrivelsen i betingelserne.

Idrætsmødet er dataansvarlig og håndterer dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning på området. Leverandør af ConferenceCommunicator Eventplatform, SortKaffe Aps, er Databehandler. Det betyder, at ansvaret for behandling af dine personoplysninger ligger hos Idrætsmødet, og ved enhver henvendelse skal du henvende dig til Dataansvarlig med kontaktinformationer angivet til sidst.

6.2.Formål og brug af ConferenceCommunicator eventplatform
Ved tilmelding og anden brug af ConferenceCommunicator bliver dine indtastede oplysninger overført og gemt i SortKaffes digitale eventplatform ConferenceCommunicator moduler:

6.2.1. Cookies: ConferenceCommunicator Tilmeldingssite (og de andre af arrangøren opgivne funktioner i ConferenceCommunicator Eventsystem) anvender cookies, som er tekstfil til at genkende brugernes computer samt logging, for at kunne servicere handling i forbindelse med registrering mv. for at kunne håndtere de nødvendige services i forbindelse med formålet. For mere information om cookies, se evt. Erhvervsstyrelsens forklaring på deres hjemmeside.

6.2.2. Tilmelding: Du tilmelder dig Idrætsmødets konference via ConferenceCommunicators online tilmeldingssystem forud for eventen.

Vi indhenter kun de personoplysninger, som du har indtastet i tilmeldingsformularen, som er nødvendige for at kunne give dig den service, som er forbundet med håndtering af din registrering og til basisinformation og til statistisk brug. Disse er typisk almindelige personoplysninger som navn, titel, firma/organisation, e-mail mv. Samt der kan forekomme anden behandling af personoplysninger i andre ConferenceCommunicator moduler, som angivet fra pkt. 6.2.3:

Aktivt samtykke
I enkelte tilfælde kan vi bede om indhentning af særlige oplysninger, eksempelvis som madønsker. Og i dette tilfælde har du fået muligheden for at registrere dette særskilt, således at det betragtes at være et aktivt samtykke.

Lige ledes, hvis vi videregiver oplysninger til 3.part, som fx udstillere, har du skulle give aktivt samtykke til dette.

Bemærk: Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke, og i tilfælde af at du ønsker dette, skal du henvende dig til Idrætsmødet.

6.2.3 Betalingsløsning: Tilmeldingssystemet kan håndtere betaling via kreditkort, faktura og EAN, og vi bruger dine data i henhold til formålet med håndtering af betaling. Se pkt. 5.

6.2.4. Navneskilt: Navneskilt genereres ud fra din indtastning med relevante deltagerinformationer, samt evt. QR- kode. Navneskilt udleveres ved indgangen til Idrætsmødets konference.

6.2.5. Ankomstregistrering: Du kan blive registreret ved scanning af din unikke QR-kode ved ankomst. Informationerne ligger ikke i QR koden, men i Systemets database.

6.2.6. Event app: Du kan bruge event-app´en til at holde dig opdateret med program, praktisk information, evt. stille spørgsmål til oplægsholdere, modtage push-beskeder samt evt. integration med smartphonekalender. Vi viser dit navn og kontaktoplysninger på deltagerlisten medmindre du vælger anonym profil ved tilmelding.

6.2.7 Digital konkurrence: Du har mulighed for at deltage i en digital konkurrence, som betyder, at når du på området finder en ophængt QR-kode, kan du scanne koden (typisk via din smartphone). Du kan modtage en push-besked for hver QR kode, du scanner (med besked om en præmie eller point). Før at du kan deltage i konkurrencen, skal du via EventApp´en have læst betingelserne og acceptere deltagelse. Din færden registreres, og statistik på færden er kun tilgængelig for Kunden og SortKaffe med det formål at vurdere færden på messeområdet.

6.2.9. Beskedsystem: Du kan modtage e-mail, push-, sms-beskeder via Systemet. Det kan både være automatiske bekræftelses-e-mail, samt ad hoc e-mails, push-, sms-beskeder.

6.2.10 Samtykke ved modtagelse af nyhedsbrev: Hvis du sætter flueben i feltet, ”ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev/markedsføring på e-mail/sms fra navn på arrangør”, accepterer du, at du gerne vil modtage nyhedsbrev/markedsføring på e-mail/sms fra navn på arrangør, der er arrangøren af navn på event.

Bemærk: SortKaffe Aps har intet med udsendelse af nyhedsbrevet at gøre. Ved spørgsmål herom bedes rette henvendelse til navn på arrangør: Det er til enhver tid muligt at frabede sig fremtidige henvendelser enten ved at kontakte navn på arrangør eller ved at benytte frameldingslinket i udsendelsen af nyhedsbrevet. Bemærk venligst, at tilmelder du andre deltagere på deres vegne, kan du ikke acceptere modtagelse af nyhedsbrevet på deres vegne. De kan evt. logge sig ind efter tilmelding og acceptere modtagelse. Ellers kan de kontakte navn på arrangørkontakt e-mail adr.

6.2.11. Billeder: Der tages stemningsbilleder under Idrætsmødets konference, som betyder at du kan være del af en gruppe på billedet. Er det et portrætbillede, indhenter vi skriftlig samtykke, før vi publicerer det (som du har ret til at tilbagetrække).

KUN relevant for udstillere og evt. oplægsholdere

6.2.12: TaskCommunicator: Som udstiller/oplægsholder bliver du bedt om at aflevere dit materiale via Systemet TaskCommunicator, som er en del af eventsystemet ConferenceCommunicator. Dine kontaktinformationer samt materiale beholdes eller fornys fra år til år, så længe, det er relevant for at vi kan servicere dig bedst muligt.

6.3. Videregivelse af data
Idrætsmødet og SortKaffe Aps videregiver ikke de registrerede personoplysninger til tredjemand medmindre håndteringen af oplysningerne er betinget heraf alene for at imødekomme formålet med håndteringen. Men dine oplysninger bliver ikke videresendt til fx udstillere eller sponsorer med andre formål for øje, medmindre du har givet aktivt samtykke.

6.4. Sikkerhed og beskyttelse
Såvel databehandleren (SortKaffe Aps) og Dataansvarlige (Idrætsmødet) har etableret og vedligeholder passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger således, at dine personlige oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes. Ligesom de ikke kommer til uvedkommende tredjemands kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

6.5. Sletning af dine personoplysninger
Idrætsmødet sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for dem til formålet angivet ovenover, senest 12 måneder efter afholdt event.

Bemærk venligst, dine personoplysninger i henhold til håndtering af betaling gemmes i 5 år som loven foreskriver. Mens de andre personoplysninger slettes, som angivet ovenover.

6.6. Dine rettigheder
Du kan til enhver tid få at vide, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Ønsker du indsigt i dine personoplysninger, bedes du kontakte Idrætsmødet via emai: idratsmodet@aalborg.dk

Du kan til en enhver tid bede om at få din personoplysninger rettet. Du har også ret til at gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis vi behandler dem i strid med reglerne. Hvis hele eller dele af behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Som registreret har du altid mulighed for indsigt og for at kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Databeskyttelsesforordningen.

Databeskyttelsesforordningen giver dig som registreret følgende rettigheder:

6.6.1 Retten til indsigt i egne personoplysninger
Du er til enhver tid berettiget til at få oplysninger om hvordan dine personoplysninger behandles herunder f.eks. hvilke oplysninger der er registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, kategorien af personoplysninger, modtagere af personoplysninger mv. Hvis du ønsker indsigt i behandlingen af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til Idrætsmødets persondataansvarlige. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være. Du har også mulighed for at anmode om en kopi af dine oplysninger.

6.6.2 Retten til berigtigelse 
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som er registreret om dig kan Idrætsmødet havde gjort det muligt for dig, at korrigere de oplysninger, du har angivet via SortKaffe’s tilmeldingssystem via et link i den fremsendte tilmeldingsbekræftelse. Har Idrætsmødet ikke gjort dette muligt for dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til Idrætsmødet, så oplysningerne kan blive korrigeret.

6.6.3 Retten til sletning 
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af Idrætsmødet. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. grundet overholdelse af retlige forpligtelser, eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er Idrætsmødet ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

6.6.4 Retten til begrænsning af behandling 
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, der behandles om dig, ikke er korrekte eller den pågældende behandling menes at være ulovlig.

6.6.5 Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og overført til en anden dataansvarlig.

6.6.6 Retten til indsigelse 
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. 
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod behandlingen, ved at henvende dig til Idrætsmødet, se kontaktoplysningerne nedenfor. Idrætsmødet vil efter din henvendelse undersøge om betingelserne for din henvendelse er opfyldt og herefter gennemføre de ønskede ændringer eller sletning hurtigst muligt. 

Du kan læse mere om Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen på www.datatilsynet.dk, herunder ved direkte henvendelse til Datatilsynet.

Du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til:

Datatilsynet,
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf.: +45 33 19 32 00
Mail: dt@datatilsynet.dk

 

7.0. Kontaktinformationer på Dataansvarlig

Idrætsmødet
Danmarksgade 17, 9000 Aalborg
idratsmodet@aalborg.dk

 

 

                                                                                         

×
×

Vælg først, om du ønsker at registrere én deltager eller flere


 
Tilmelder du kun en deltager, afslutter du registreringen ved at udfylde alle fornødne felter og klikker ”Afslut”. Hvis der er betaling i forbindelse med tilmeldingen, skal du indtaste din betalingsinformation, før du kan afslutte tilmeldingen endeligt.

 
Skal du tilmelde flere deltagere på én gang, opretter du en deltager ad gangen ved at klikke "tilmeld flere" i formularen FØR du afslutter hele registreringen. Hvis der er betaling i forbindelse med tilmeldingen, skal du indtaste din betalingsinformation, før du kan afslutte tilmeldingen endeligt.

Indtast venligst brugernavn og adgangskode for at ændre din tilmelding.

Hvis du allerede er tilmeldt dette arrangement, kan du logge ind for at hente din billet, ændre i din tilmelding eller afmelde dig arrangementet.

×

Er du sikker på, at du ønsker at afmelde dig?  

×


×

××

Arrangementet foregår

Aalborg Kongres & Kultur Center

Europa Plads 4
9000 Aalborg
Danmark×
 

 


Tilmelding - Idrætsmødets Konference 2022

 

Udfyld nedenstående tilmeldingsformular - så deltager du i årets største idrætskonference som når hele vejen rundt om idrætten.

Ønsker du at deltage i konferencemiddagen onsdag aften? Så husk at tilføje det i bestillingen under den valgte billet. 

Som noget nyt i år tilbyder vi oplevelser udover konferencen i samarbejde med flere attraktioner og aktører bl.a. kan du spille golf på 4 nordjyske baner til halv pris. Hold dig opdateret på Idrætsmødet.dk hvor programmet også opdateres løbende. 

 

Navn*
Bynavn
Postnummer
Email*
Email validering*   
Mobil nummer
Titel/Stilling/Funktion*
Organisation *  
Hvilke Temaer/spor forventer du at følge på konferencen? (VÆLG FLERE - MAX 3) *  
Hold CTRL nede for at vælge flere - maks. 3

Tilmeld venteliste

Udfyld venligst formularen og vi vil kontakte dig hvis der bliver en ledig plads.

×

Billet*


Totalt beløb:
0,00 DKK

Accepter betingelser*

 

 

Praktiske oplysninger

Hvornår foregår arrangementet

Fra
Onsdag 22-06-2022
Kl. 08:30
Til
Torsdag 23-06-2022
Kl. 17:00
Tilmeldingsfrist
Torsdag d. 23-06-2022
Kl. 23:00


Arrangementet foregår

Aalborg Kongres & Kultur Center
Europa Plads 4
9000 Aalborg
Danmark

Kontaktinformation
IDRÆTSMØDET
Danmarksgade 17A
 Aalborg
Danmark
idrætsmodet@aalborg.dk×
Loading