BRUGERVILKÅR for udstillere til ”lab23 arrangeret af Brancheforeningen Arbejdsmiljørådgiverne, H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V, CVR: 17592300 via den digitale eventplatform ”ConferenceCommunicator”, www.conferencecommunicator.com, ejet af softwarefirmaet ”Attendwise Aps”, Hjulmagervej 8B, 7100 Vejle, CVR-nummer 33870477.

1.0. Generelt

1.1. Arrangøren af ”lab23” er Brancheforeningen Arbejdsmiljørådgiverne, H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V, CVR: 17592300 (herefter ”arrangøren”).

1.2. Arrangøren benytter eventsystemet ConferenceCommunicator (tilmeldingssystem med beskedsystem, event app, lead-app m.m.) som udbydes af Attendwise Aps. Aftalen om brug af systemet indgås mellem dig og Arrangøren.

1.3. Attendwise Aps tilbyder udelukkende digital eventplatform (jf.1.2) til brug for dette arrangement. Attendwise Aps påtager sig intet ansvar for arrangements indhold, eventuelle mangler eller lignende i forbindelse med afholdelsen eller manglende afholdelse, idet der henvises til Arrangøren.

1.4. Nærværende betingelser gælder for ”Lab23” og skal ved din reservation hertil være læst og accepteret ved særskilt afkrydsning – før du kan registrere reservationen.

2.0 Bekræftelse 

2.1. Når reservationen er gennemført, modtager du via e-mail en bekræftelse på dette.

3.0. Endelig booking

3.1 Stande reserveres efter først-til-mølle. Standen bekræftes af arrangør ved fremsendelse af faktura.

4.0 Flytning eller Aflysning

Som arrangør forbeholder vi os ret til at ændre og aflyse ”lab23”, fx hvis:

4.1 Der ikke er tilstrækkeligt med antal tilmeldinger

4.2 Hvis der sker uforudsete situationer, som gør det nødvendigt for Arrangøren at aflyse arrangementet, fx ved sygdom/epidemi, vejrforhold, eller lignende forhold, som Arrangøren ikke på forhånd har kunnet forudse, og som gør gennemførslen af arrangementet uforholdsmæssigt vanskelig.

4.3 Arrangøren forbeholder sig også retten til evt. at ændre arrangementets dato og tidspunkt; evt. afholdelsessted; og evt. at foretage mindre ændringer i arrangementets indhold.

4.4 Hvis der forekommer ændringer, vil Arrangøren informere om ændringer via e-mail og i så god tid som muligt.

5.0 Betaling

5.1 Leverandøren Attendwise Aps, via online betalingsløsning ConferenceCommunicator, formidler udelukkende salg af billetter til lab23 eller andre deltagerbetalte aktiviteter mellem dig som køber og arrangøren. Enhver form for reklamation og tab vedrørende et givent arrangement skal derfor rettes direkte til arrangøren og er uvedkommende for Attendwise Aps.

5.2 Der er Arbejdsmiljørådgiverne, der er den eneste distributør af billetter til ”lab23”, og du køber således fra: 
Arbejdsmiljørådgiverne
H.C.Andersens Boulevard 18
1553 København V
Tlf. 30485816
Mail:info@bamr.dk
CVR: 17592300

5.3 Du (køber) accepterer, at det er Arbejdsmiljørådgiverne, som må anses som sælger, idet enhver form for reklamation og tab vedrørende et givent arrangement skal rettes direkte til den ansvarlige arrangør.

5.4 Medmindre andet er oplyst, er aftale om køb underlagt dansk rets almindelige regler, og kan først betragtes som endelig, når købet er digitalt registreret og betaling er modtaget.

5.5 Det er købers ansvar at sikre sig mod fejlbestillinger inden gennemførelse af en ordre.

5.6 Arbejdsmiljørådgiverne forbeholder sig retten til at annullere udstedte tilmeldinger mod tilbagebetalings pris excl. evt. gebyrer.

5.7 Der tages forbehold for priser oplyst forkert på hjemmesiden/tilmeldingssiden, såvel som aflyste arrangementer.

5.8 Betaling sker via betalingsmetoden, som anvises af arrangører vist i tilmeldingsformularen, samt vises her: Faktura eller EAN-faktura.

6.0. Persondatapolitik

6.1. Generelt
Ved accept af nærværende betingelser accepterer du, at vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med beskrivelsen i betingelserne.

Arbejdsmiljørådgiverne er Dataansvarlig og håndterer dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning på området. Leverandør af ConferenceCommunicator Eventplatform, Attendwise Aps, er Databehandler. Det betyder, at ansvaret for behandling af dine personoplysninger ligger hos Arbejdsmiljørådgiverne, og ved enhver henvendelse skal du henvende dig til Dataansvarlig med kontaktinformationer angivet på denne nedenfor.

6.2. Formål og brug af ConferenceCommunicator moduler
Ved tilmelding og anden brug af ConferenceCommunicator bliver dine indtastede oplysninger overført og gemt i Attendwise Aps’ digitale eventplatform ConferenceCommunicator moduler og med formålet:

6.2.1. Cookies
ConferenceCommunicator Tilmeldingssite (og de andre af arrangøren opgivne funktioner i ConferenceCommunicator Eventplatform) anvender cookies, som er tekstfil til at genkende brugernes computer samt logging, for at kunne servicere handling i forbindelse med registrering mv. og for at kunne håndtere de nødvendige services i forbindelse med formålet. For mere information om cookies se Erhvervsstyrelsens forklaring på deres hjemmeside her.

6.2.2.Tilmelding
Du tilmelder dig ”lab23” via ConferenceCommunicators online tilmeldingssystem forud for ”lab23”. Du skal acceptere tilmeldingsbetingelserne, før du kan endeligt tilmelde dig. Du kan få adgang med bruger-id og login el. via automatisk log-in, hvis du skal tilgå dine brugeroplysninger og evt. ændre eller tilføje nye bestillinger.

6.3 Personoplysninger
Vi indhenter kun de personoplysninger, som du har indtastet i tilmeldingsformularen, som er nødvendige for at kunne give dig den service, der er forbundet med håndtering af din registrering og til basisinformation samt statistisk brug. Det er typisk almindelige personoplysninger som navn, titel, firma/organisation, e-mail, telefonnummer mv. Samt der kan forekomme anden behandling af personoplysninger i andre ConferenceCommunicator moduler, som angivet fra pkt. 6.2.3:

6.3.1 Aktivt samtykke
I enkelte tilfælde kan vi bede om særlige oplysninger, eksempelvis om fødevarehensyn – og i dette tilfælde har du særskilt fået muligheden for at registrere dette, således at det betragtes at være et aktivt samtykke. Ligeledes, hvis vi videregiver oplysninger til 3.part som fx udstillere el. sponsorer, har du skulle give aktivt samtykke til dette.

6.3.2 Formål
Vi bruger dine tilmeldingsdata til ekspedition af tilmeldingen samt kommunikation vedrørende det tilmeldte arrangement, og data gemmes efterfølgende for at kunne finde tilbage til tilmeldinger, såfremt der sker afbestilling/ændring/aflysning eller lignende.

Hvis vi bruger dine data til andet formål end ovennævnt, er dette oplyst. Eksempelvis, hvis du har givet tilladelse til at vi videregiver dine kontaktoplysninger til udstillere o.lign.

6.4. Videregivelse af data
Arrangøren og Attendwise Aps videregiver ikke de registrerede personoplysninger til tredjemand medmindre:

  • Hvis en tredjemand benytter data på Arrangørens ordre.
  • Hvis du ved særskilt afkrydsning har accepteret at dine deltagerinformationer må være synlig på en digital deltagerliste, evt. i EventApp og/eller Landingpage.
  • Hvis du ved særskilt afkrydsning har accepteret at oplysninger bruges til udsendelse af et nyhedsbrev.
  • Hvis du ved særskilt afkrydsning eller tekstboks har indikeret specielle madønsker, kan disse data videreføres til catering med henblik på at yde dig den service, som stemmer overens med dit ønske.
  • Hvis du har accepteret, at data må videregives til udstillere og evt. sponsorer for at kunne fremsende materiale eller andet.

6.5. Sikkerhed og beskyttelse
Data som e-mail og anden kommunikation som foregår mellem Arrangør og dig som bruger – eller mellem jer brugere – samt brugernavn og password gemmes krypteret, og overføres krypteret. Anden information gemmes delvist krypteret og overføres krypteret.

Arbejdsmiljørådgiverne og Attendwise Aps har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod personoplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbrug.

6.6. Sletning af dine personoplysninger 
Arbejdsmiljørådgiverne sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for dem til formålet angivet ovenover. Oplysningerne opbevares i op til 5 år efter arrangementet har været afholdt. Årsagen hertil er at kunne servicere dig og finde frem til dine data, hvis det er relevant.

I forhold til aktiviteter med betaling på gemmes data i op til fem år jf. Regnskabsloven.

6.7. Dine rettigheder
Som registreret har du altid mulighed for indsigt og for at kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Databeskyttelsesforordningen.

6.7.1 Tilbagekaldelse af samtykke
Har du givet samtykke til en eller flere aktiviteter, fx deling af dine data med 3.mand (fx udstillere), og/eller samtykke til publicering af portrætbilleder, er det din ret at kunne tilbagekalde dette samtykke.

6.7.2 Retten til indsigt og til indsigelse i egne personoplysninger: Du er til enhver tid berettiget til at få oplysninger om hvordan dine personoplysninger behandles herunder f.eks. hvilke oplysninger der er registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, kategorien af personoplysninger, modtagere af personoplysninger mv.

Du kan gøre brug af dine rettigheder til indsigelse mod behandlingen og få foretaget ændringer eller sletning hurtigst muligt.

Hvis du ønsker indsigt i behandlingen af dine personoplysninger, eller ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, kan du henvende dig til Arbejdsmiljørådgiverne vedrørende spørgsmål omkring behandlingen af dine personlige oplysninger til dataansvarligemail eller tlf.

6.7.3 Retten til berigtigelse 
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som er registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til Arrangøren, så oplysningerne kan blive korrigeret.

6.7.4 Retten til sletning 
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af Arrangøren. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. grundet overholdelse af retlige forpligtelser, eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er Arrangøren ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

6.7.5 Retten til begrænsning af behandling 
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, der behandles om dig, ikke er korrekte eller den pågældende behandling menes at være ulovlig.

6.7.6 Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og overført til en anden dataansvarlig.

7.0. Klage til Datatilsynet

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen på www.datatilsynet.dk.

8.0. Kontaktinformationer på Dataansvarlig hos Arbejdsmiljørådgiverne

Koordinator Annemette Sønderby

Tlf. 30485816
Mail: ams@bamr.dk

 

 

×
×

Vælg først, om du ønsker at registrere én deltager eller flere


 
Tilmelder du kun en deltager, afslutter du registreringen ved at udfylde alle fornødne felter og klikker ”Afslut”. Da der er betaling i forbindelse med tilmeldingen, skal du indtaste din betalingsinformation, før du kan afslutte tilmeldingen endeligt.

 
Skal du tilmelde flere deltagere på én gang, opretter du en deltager ad gangen ved at klikke "tilmeld flere" i formularen FØR du afslutter hele registreringen. Da der er betaling i forbindelse med tilmeldingen, skal du indtaste din betalingsinformation, før du kan afslutte tilmeldingen endeligt.

Tilbage


Indtast venligst brugernavn og adgangskode for at ændre din tilmelding.

Hvis du allerede er tilmeldt dette arrangement, kan du logge ind for at hente din billet, ændre i din tilmelding eller afmelde dig arrangementet.

×

Er du sikker på, at du ønsker at afmelde dig?  

×


×

×
×

Arrangementet foregår

Hotel Nyborg Strand

Østerøvej 2
5800 Nyborg
Danmark×
 

 


Interesseret i stand på lab23

 

Når du har udfyldt felterne herunder får du adgang til at reservere en udstillingsstand på lab23.
Der udbydes udstillingstande på konferencens første dag: torsdag den 12. oktober.

 

 

Navn*
Titel*
Organisation*
Afdeling
Adresse*
Postnr.*
By*
Email*
Email validering*
Mobil nummer - husk landekode foran!*
Anonym profil (vises ikke på deltagerlister)

CVR nummer*
EAN nummer  
Evt. ordre reference (til brug for faktura)   
Evt. bemærkninger
Accepter betingelser*


Tilbage

 

 

Praktiske oplysninger


Tilmeldingsfrist
d. 02-10-2023
Kl. 23:59


Arrangementet foregår

Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2
5800 Nyborg
Danmark

Kontaktinformation
Arbejdsmiljørådgiverne
H.C. Andersens Boulevard 18
 København V
Danmark
ams@bamr.dk
7/71ZD7ivHlb/ezNcbVh13+W9H6O3lNRxifJOWqnsUK1Vpq+SyO1ILIkofAXpXe9


×
Loading