Betingelser:

BRUGERVILKÅR for tilmelding til "Certificate in Human Resources - 2022" af DANSK HR ( Brunbjergvej 10A, 8240 Risskov), gennem bestillings- og tilmeldingssystemet ConferenceCommunicator.


1.0. Generelt

1.1. Arrangøren af dette arrangement er DANSK HR, Brunbjergvej 10A, 8240 Risskov, (herefter kaldet ”Arrangøren”).

1.2. Aftale om tilmelding indgås mellem Dem og Arrangøren, DANSK HR.

1.3. Attendwise Aps tilbyder udelukkende tilmeldingsløsningen til brug for dette arrangement. Attendwise Aps påtager sig følgelig intet ansvar for det omhandlende arrangements indhold eller afholdelse i det der henvises til Arrangøren.

1.4. Betingelserne skal ved Deres tilmelding være læst, og accepteret ved særskilt afkrydsning.


2.0. Persondatapolitik

2.1. Ved tilmelding bliver de af Dem indtastede oplysninger overført og gemt i Attendwise ApS. interne edb-system samt videresendt til Arrangøren for videre ekspedition.

2.2. Oplysningerne anvendes udelukkende til ekspedition af tilmeldingen samt kommunikation vedrørende det tilmeldte arrangement og gemmes efterfølgende for at kunne finde tilbage til tilmeldinger, såfremt der sker afbestilling/ændring/aflysning.

2.3. Arrangøren og Attendwise Aps videregiver ikke de registrerede personoplysninger til tredjemand, dog sættes navn, titel og firmanavn på deltagerliste og navneskilte, der udleveres til såvel underviser som øvrige deltagere. Derudover kan data videregives til tredjemand, der benytter data på Arrangørens ordre, som fx en konference app-leverandør. Eller såfremt De specifikt ved særskilt afkrydsning har accepteret at oplysninger bruges til fx udsendelse af et nyhedsbrev fx via Mail Chimp, køb af materiale eller andet.

2.4. Oplysningerne opbevares i op til 5 år efter arrangementet har været afholdt, jfr. gældende lovgivning.

2.5. Oplysningerne opbevares delvist krypteret, men overføres krypteret.

2.6. Som registreret har De altid mulighed for indsigt og for at kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

2.7. Der anvendes cookies på hjemmesiden ConferenceCommunicator.com med det formål at kunne "genfinde" oplysninger om tilmeldinger.

×
×

Vælg først, om du ønsker at registrere én deltager eller flere


 
Tilmelder du kun en deltager, afslutter du registreringen ved at udfylde alle fornødne felter og klikker ”Afslut”. Hvis der er betaling i forbindelse med tilmeldingen, skal du indtaste din betalingsinformation, før du kan afslutte tilmeldingen endeligt.

 
Skal du tilmelde flere deltagere på én gang, opretter du en deltager ad gangen ved at klikke "tilmeld flere" i formularen FØR du afslutter hele registreringen. Hvis der er betaling i forbindelse med tilmeldingen, skal du indtaste din betalingsinformation, før du kan afslutte tilmeldingen endeligt.

Indtast venligst brugernavn og adgangskode for at ændre din tilmelding.

Hvis du allerede er tilmeldt dette arrangement, kan du logge ind for at hente din billet, ændre i din tilmelding eller afmelde dig arrangementet.

×

Er du sikker på, at du ønsker at afmelde dig?  

×


×

××

Arrangementet foregår

-

-
København×
 

 

Certificate in Human Resources - 2022

 

Gennem fire dagskurser hos DANSK HR kan du nu opnå et certifikat i HR. Deltager du på de fire heldagskurser, opnår du retten til at benytte ”Certificate in Human Resources by DANISH HR” på dit CV med mere.

Mål

De fire moduler giver deltagerne en teoretisk og praktisk indføring i fire hovedområder inden for HR, som alle er relevante i forhold til HR-arbejdet og den praktiske implementering i organisationen. 

På det teoretiske felt vil du blive indført i områder som:

 • Hvor er HR i teorien henne i dag, og hvilke teoretiske modeller har været grundlaget for udviklingen af blandt andet den danske/skandinaviske ledelsesmodel?
 • Hvordan understøtter HR værdierne i den danske ledelsesmodel, og kan HR optimere den interne performancekultur gennem teoretiske modeller?
 • Teoretisk viden om forandringsledelse og strategisk kommunikation
 • Teoretisk gennemgang af strategisk HR, som understøtter organisationens strategier og forretningsgrundlag 

Den praktiske indføring omfatter blandt andet:

 • Praktisk indføring af HR-strategier 
 • Kunne identificere de HR-aktiviteter, der bidrager positivt til gennemførelsen af virksomhedens strategi
 • HR-kommunikation til ledere og andre interne medarbejdere 
 • Sikre egen udvikling i HR-arbejdet 
 • Være ambassadør for HR-tiltag og kunne aflæse værdierne i disse

  

Modul 1: HR og intern medarbejderudvikling

Enhver virksomhed har brug for at få nye medarbejdere hurtigt ind i jobbet eller få medarbejdere, der skal i gang med nye arbejdsopgaver, godt lært op. Ofte løses dette gennem intern træning, og er altså det, der foregår i selve virksomheden. Underviserne er også typiske interne og kan være kolleger, fra HR eller andet.

På kurset gennemgås følgende:

 • Introduktion af nye medarbejdere - onboarding.
 • On the job training – 70/20/10 model til intern læringsvurdering på aflæring/tillæring.
 • Leadership pipeline – lederudvikling.
 • Hvordan afdækker man medarbejdernes behov for efteruddannelse?
 • GAB-analyse for efteruddannelsesbehov gennem Blooms Taksonomi til at definere udviklingen for træningsgrundlaget, og Dreyfus & Dreyfus modellen til at beskrive niveauerne, som en medarbejder skal indeholde, for at opfylde niveauerne fra novice til ekspert.
 • Afklaring af de enkelte medarbejdere og deres niveau i forhold til det ønskede niveau på deres arbejdsområdet.
 • Fastlæggelse af kompetenceudviklingsbehov og gennemførsel af udviklingsaktiviteter.

Det får du med fra kurset:

 • Optimering af rekrutteringsproceduren og de nye digitale muligheder.
 • Et overblik over, hvad indeholder onboarding i omfang i forhold til nye medarbejdere og særlige medarbejdergrupper.
 • Behovet for løbende udvikling af medarbejdere og afdækning af uddannelsesbehovet gennem blandt andet Dreyfus modellen.
 • Konkrete efteruddannelsesaktiviteter og krav om mangfoldighed og bæredygtighed i organisationsledelse.

Forberedelse:
Kapitel 5 og 6 i bogen "HUMAN RESOURCES – til videregående uddannelser", 4. udgave. Hans Reitzels Forlag, 2016.

Undervisere:
Annette Otto, tidligere SVP, People, Brand & Sustaniability, Atea A/S, Vice Chairman DANSK HR
Kim Staack Nielsen, Chairman, MBA, DBA, DANSK HR

 

Modul 2: HR og egne udviklingsmuligheder

Der stilles løbende krav til en organisation om at skabe værditilvækst og organisationsudvikling. Når HR skal matche dette, så er det nødvendig at HR også har en klar strategi for, hvordan den udfordre og ser sine egne udviklingsmuligheder. HR skal være på forkant og løbende retænke sin egen position og indflydelse samt optimere, så HR konstant udvikler sig til at være en professionel og strategisk vigtig medspiller i værditilvæksten og egen udvikling.

Formål og indhold:

På kurset gennemgås følgende:

 • HR-afdelingens egen udvikling og værdivurderinger på HR-aktiviteter
 • HR-strategisk fit til de interne kernekompetencer
 • Krav fra mellem- og topledere vedrørende HR’s evne til at levere værktøjer, som kan understøtte organisationens strategi inden for performance og udvikling
 • Udvikling af model til at retænke HR´s egen position
 • Omverdens krav til HR fra stakeholders, shareholders, leverandører, kunder

Dette får du med fra kurset:

 • Et overblik over, hvordan HR skaber grobund for egen udvikling i relation til organisationens organisationsstrategi og performancefokus
 • Refleksion til at retænke HR’s egen position og indflydelse
 • Prioritering af mulige ledelsesmodeller i forhold til HR og egen udvikling

Forberedelse:
Modul 2: Kapitel 2 og 3 i bogen "HUMAN RESOURCES – til videregående uddannelser", 4. udgave. Hans Reitzels Forlag, 2016

Inden modul 2 skal du desuden se på følgende opgave, som i løbet af kursusdagen vil blive inddraget i undervisningen og er en konkret opgave, som kan være med til at understøtte arbejdet i din HR-afdeling for kommende udviklingsperspektiver for afdelingen.

 1. Du bedes vurdere, hvilke HR-mæssige tiltag I har gennemført i HR-afdelingen de sidste par år? Hvilke områder vurderer du, I har godt styr på, og hvilke HR-områder forventer du, I vil sætte fokus på de kommende 12 til 24 måneder?
 2. Du skal beskrive de nuværende og eksisterende HR-områder, som I har godt styr på samt hvad der har gjort, I har godt styr på dem?
 3. Efterfølgende skal du beskrive, hvilke HR-områder I vil sætte fokus på de kommende 12 til 24 måneder samt beskrive årsagen til, I sætter fokus på dem samt hvad I forventer af positive resultater ved at sætte disse områder på agendaen?

Opgaven skal ikke afleveres, men medbringes på selv kursusdagen.

Undervisere:
Rikke Kristine Nielsen, Assistant Professor, Aalborg University Copenhagen
Kim Staack Nielsen, Chairman, MBA, DBA, DANSK HR

 

Modul 3: HR i et strategisk perspektiv

Kan HR være med til at understøtte organisationens strategiske mål og kan effektiviteten ses og måles? Det er blot nogle af de spørgsmål, du får svar på under dette kursus, hvor vi sætter fokus på HR´s evne som den strategiske partner inden for organisationsudvikling til din egen virksomhed.

Formål og indhold:

Kurset giver både et praktisk og teoretisk udbytte i områderne:

 • Identificerer de HR-aktiviteter, der vil bidrage mest til din virksomheds strategi
 • Vurderinger og målinger af den ønskede effekt på disse HR-aktiviteter
 • Forståelse for relevante dele af både den klassiske – og den nyere forskning inden for HR og organisationsstrategi
 • Viden om forandringsledelse og strategisk kommunikation

Det får du med fra kurset:

Metodevalg til at understøtte HR-funktionens arbejde og succeskriterier for at kunne bidrage til virksomhedens strategiske mål, og understøtningen af de enkelte medarbejderes udvikling og evne til at samarbejde og skabe en øget produktivitet og et bedre økonomisk resultat.

Men hvorledes undersøger man, om en organisation er effektiv – hvorledes undersøger du, om din organisation er effektiv?

Videndeling er en konkurrenceparameter som HR skal understøtte og effektuere i organisationen. 

Forberedelse:
Kapitel 4 i bogen "HUMAN RESOURCES – til videregående uddannelser", 4. udgave. Hans Reitzels Forlag, 2016.

Undervisere:
Cand. Jur. Stig Flindt og tidligere Corporate VP of Corporate People Operations, Novo Nordisk
Kim Staack Nielsen, MBA, DBA, DANSK HR

 

Modul 4: Forandrings- og præstationsledelse

Mange virksomheder har de seneste år arbejdet med at få præstationsvurderingssystemer til at fungere. Dette kursus giver dig et overblik over de hyppigste vanskeligheder og inspiration til at få “Performance management” til at virke både præstationsfremmende og motiverende i din virksomhed.

I den anden halvdel af dagen arbejder vi med forandringsledelse, og ser på motivationsteorier, kulturforståelse og feedbackdialog som grundlag for forandringsledelsesprocessen.

Formål og indhold:

Kurset giver både et praktisk og teoretisk udbytte:

 • Motivationsteorier
 • Identificering af fordele og ulemper i performance management
 • Optimering af præstationsvurderingssystemer
 • Forandringsledelse – succes gennem konkrete værktøjer
 • Kulturforståelse som performancedriver
 • Den nye MUS - feedbackdialog

Det får du med fra kurset:

Efter dette kursus kan du i større grad optimere organisationens performance systemer og sætte fokus på konkrete forandringsværktøjer, som skaber succes. Hertil kommer også synliggørelsen af organisationens egen kultur som performancedriver.

Forberedelse:
Kapitel 7, 8 og 10 i bogen "HUMAN RESOURCES – til videregående uddannelser", 4. udgave. Hans Reitzels Forlag, 2016.

Undervisere:
Signe Enemark Kildesgaard, Cand.scient.soc., Consultant og tidligere HR Director, GroupM
Kim Staack Nielsen, Chairman, MBA, DBA, DANSK HR

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modulerne kan tages i vilkårlig rækkefølge - når alle 4 moduler er gennemført, får du certifikatet. Du kan også vælge kun at deltage på et, to eller tre moduler - så opnås certifikatet dog ikke. 

Deltagere
Kursusforløbet retter sig mod personer, der i det daglige arbejder med HR i både private som offentlige organisationer.

Undervisningsmateriale
Alle moduler indeholder både diskussion og workshop af nogle af de mest anerkendte teoretiske modeller på området. Hertil følger materiale fra underviserne, som udleveres på kurset.

På kursusforløbet benyttes bogen Human Resources – til videregående uddannelser 4. udgave. Bogen er fra forlaget Hans Reitzels Forlag og kan købes på saxo.dk eller buuks.dk

Tilmeldingsbetingelser
Tilmeldingen er bindende.

Særligt for modul 1 for PLUS medlemmer af DANSK HR: Dette modul er gratis, men hvis du melder afbud, vil du blive opkrævet et ”No-show-fee” på 495 kr. ekskl. moms. Det samme er også tilfældet, hvis du uanset årsag helt udebliver fra kurset. 
Tilmelding

 

Hvis du tilmelder dig flere moduler, så opdeler vi din faktura, så du modtager en faktura forud for de enkelte moduler.

Tilmeld venteliste

Udfyld venligst formularen og vi vil kontakte dig hvis der bliver en ledig plads.

×

Vælg det eller de moduler du ønsker at deltage i:*


Modul 4 - 15. december 2022 (MEDLEM)

2.448,00 DKK


Modul 4 - 15. december 2022 (ikke medlem)

5.950,00 DKK


Totalt beløb:
Alle priser er eksl. moms
0,00 DKK

Navn*
E-mail*
Bekræft e-mail*
Titel*
Firma/Organisation*
Adresse*
Adresse fortsat
Postnr.*
By*
Telefonnummer
CVR nummer*
EAN nummer
Accepter betingelser*


 

 

Praktiske oplysninger


Arrangementet foregår

-
-
 København


Kontaktinformation
DANSK HR
Brunbjergvej 10A
 Risskov
Danmark
mmj@danskhr.dk×
Loading