BRUGERVILKÅR for tilmelding til Madkundskabsfestivaler arrangeret af Madkamp, Maglegården 12, DK-4000 Roskilde, CVR: 3356 0338 via digital eventplatform ”ConferenceCommunicator”, www.conferencecommunicator.com, ejet af softwarefirmaet ”Attendwise Aps”, Andkærvej 19, 7100 Vejle, CVR-nummer 33870477.

1.0. Generelt
1.1. Arrangøren af Madkundskabsfestivaler er Madkulturen, Maglegårdsvej 12, DK-4000 Roskilde, CVR: 3356 0338 (herefter ”arrangøren”).

1.2. Aftale om brug af eventsystemet ConferenceCommunicator (tilmeldingssystem beskedsystem, event app og eventsite) indgås mellem dig og Arrangøren.

1.3. Attendwise Aps tilbyder udelukkende digital eventplatform (jf.1.2) til brug for dette arrangement. Attendwise Aps påtager sig intet ansvar for arrangements indhold, eventuelle mangler eller lignende i forbindelse med afholdelsen eller manglende afholdelse, idet der henvises til Arrangøren.

1.4. Nærværende betingelser gælder for Madkundskabsfestivaler og skal ved din tilmelding hertil være læst og accepteret ved særskilt afkrydsning – før du kan endeligt tilmelde dig.

1.5. Du kan ændre eller afmelde dig ved at skrive til madkamp@madkulturen.dk

2.0 Bekræftelse 
2.1. Når tilmeldingen er gennemført, modtager du via e-mail en bekræftelse på, at du er tilmeldt Madkundskabsfestivaler.

2.2. Din tilmelding giver dig personlig adgang til Madkundskabsfestivaler. Tilmeldingsbekræftelsen fungerer som adgangsbevis til arrangementet (kun ved fysisk deltagelse), og må ikke kopieres eller på anden måde forsøges anvendt flere gange med henblik på at skaffe flere personer adgang til samme arrangement.

3.0. Afmelding eller ændring – foretaget af dig

3.1 Tilmelding er som udgangspunkt bindende. Men hvis du skulle blive forhindret i at deltage til eventen, er det vigtigt, at du afmelder dig senest to uger før afholdelse. Du afmelder dig ved at skrive til madkamp@madkulturen.dk.

4.0 Flytning eller Aflysning

Vi forbeholder os ret til at ændre og aflyse ”Madkundskabsfestivaler”, hvis:

4.1 Der ikke er tilstrækkeligt med antal tilmeldinger

4.2 Hvis der sker uforudsete situationer, som gør det nødvendigt for Arrangøren at aflyse arrangementet, fx ved sygdom/epidemi, vejrforhold, eller lignende forhold, som Arrangøren ikke på forhånd har kunnet forudse, og som gør gennemførslen af arrangementet uforholdsmæssigt vanskelig.

4.3 Arrangøren forbeholder sig også retten til evt. at ændre arrangementets dato og tidspunkt; evt. afholdelsessted; og evt. at foretage mindre ændringer i arrangementets indhold.

4.4 Hvis der forekommer ændringer, vil Arrangøren så vidt muligt informere om ændringer via e-mail og i så god tid som muligt.

5.0 Betaling

Ikke relevant i forbindelse med Madkundskabsfestivaler.

6.0. Persondatapolitik

6.1. Generelt
Ved accept af nærværende betingelser accepterer du, at vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med beskrivelsen i betingelserne.

Madkulturen er Dataansvarlig og håndterer dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning på området. Leverandør af ConferenceCommunicator Eventplatform, Attendwise Aps, er Databehandler. Det betyder, at ansvaret for behandling af dine personoplysninger ligger hos Madkulturen, og ved enhver henvendelse skal du henvende dig til Dataansvarlig med kontaktinformationer angivet på denne nedenfor.

6.2. Formål og brug af ConferenceCommunicator moduler
Ved tilmelding og anden brug af ConferenceCommunicator bliver dine indtastede oplysninger overført og gemt i Attendwise Aps’ digitale eventplatform ConferenceCommunicator moduler og med formålet:

6.2.1. Cookies: ConferenceCommunicator Tilmeldingssite (og de andre af arrangøren opgivne funktioner i ConferenceCommunicator Eventplatform) anvender cookies, som er tekstfil til at genkende brugernes computer samt logging, for at kunne servicere handling i forbindelse med registrering mv. og for at kunne håndtere de nødvendige services i forbindelse med formålet. For mere information om cookies se Erhvervsstyrelsens forklaring på deres hjemmeside, her.

6.2.2. Tilmelding: Du tilmelder dig Madkundskabsfestivaler via ConferenceCommunicators online tilmeldingssystem forud for eller ved ankomst til Madkundskabsfestivaler. Du skal acceptere tilmeldingsbetingelserne, før du kan endeligt tilmelde dig. Du kan få adgang med bruger-id og login el. via automatisk log-in, hvis du skal tilgå dine brugeroplysninger og evt. ændre eller tilføje nye bestillinger.

Personoplysninger
Vi indhenter kun de personoplysninger, som du har indtastet i tilmeldingsformularen, som er nødvendige for at kunne give dig den service, der er forbundet med håndtering af din registrering og til basisinformation samt statistisk brug. Det er typisk almindelige personoplysninger som navn, titel, firma/organisation, e-mail, telefonnummer mv. Samt der kan forekomme anden behandling af personoplysninger i andre ConferenceCommunicator moduler, som angivet fra pkt. 6.2.3:

Aktivt samtykke
I enkelte tilfælde kan vi bede om særlige oplysninger, eksempelvis om madønsker – og i dette tilfælde har du særskilt fået muligheden for at registrere dette, således at det betragtes at være et aktivt samtykke. Ligeledes, hvis vi videregiver oplysninger til 3.part som fx udstillere el. sponsorer, har du skulle give aktivt samtykke til dette.

Du skal også aktivt give samtykke, hvis vi giver dig mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Bemærk: Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke, og i tilfælde af at du ønsker dette, skal du rette henvendelse til Madkulturen. Du kan dog til hver en tid trække dit samtykke til nyhedsmailen tilbage ved at afmelde dig via afmeldingslinket direkte i nyhedsmailen.

Formål
Vi bruger dine tilmeldingsdata til ekspedition af tilmeldingen samt kommunikation vedrørende det tilmeldte arrangement, og data gemmes efterfølgende for at kunne finde tilbage til tilmeldinger, såfremt der sker afbestilling/ændring/aflysning eller lignende.

Hvis vi bruger dine data til andet formål end ovennævnt, er dette oplyst. Eksempelvis, hvis du har givet tilladelse til at vi videregiver dine kontaktoplysninger til udstillere eller aktivt tilmeldt dig vores nyhedsbrev.

6.2.3 Betalingsløsning: Systemet kan håndtere betaling via kreditkort, faktura og EAN, og vi bruger dine data i henhold til formålet med håndtering af betaling. Se punktet herom.

6.2.4 Navneskilt/Adgangskort:
Navneskilt/Adgangskort/QR-kode genereres ud fra din indtastning med relevante deltagerinformationer

6.2.5. Event App:
Du kan bruge event-app´en til bl.a. at holde dig opdateret med program, praktisk information, stille spørgsmål til oplægsholdere, modtage push-beskeder samt evt. integration med smartphonekalender, uploade profilbillede, chatte med de andre deltagere med videre.

6.2.6. Messelead: 
Du kan acceptere under selve Madkundskabsfestivaler, at udstillerne scanner din QR-kode på dit adgangskort via systemets eventplatform til at hente dine kontaktoplysninger. Informationerne ligger ikke i QR koden, men i systemets database. Herved bliver udstillerne dataansvarlig. Ønsker du ikke længere, at dine kontaktinformationer skal være i hænderne på den pågældende udstiller, skal du henvende dig til den/de pågældende udstiller(e).

6.2.7. Beskedsystem: Du kan modtage e-mail, push- og sms-beskeder via systemet. Det kan både være automatiske bekræftelsesmails og ad hoc e-mails, push-, sms- og chat-beskeder.

6.2.8. Billeder: Der tages stemningsbilleder på Madkundskabsfestivaler, som betyder, at du kan være del af en gruppe på billedet. Er det et portrætbillede, indhenter vi skriftlig samtykke, før vi publicerer det (som du har ret til at tilbagetrække).

6.3. Videregivelse af data
Arrangøren og Attendwise Aps videregiver ikke de registrerede personoplysninger til tredjemand medmindre:
Hvis en tredjemand benytter data på Arrangørens ordre.

Hvis du ved særskilt afkrydsning har accepteret at dine deltagerinformationer må være synlig på en digital deltagerliste, evt. i EventApp og/eller Landingpage.

Hvis du ved særskilt afkrydsning har accepteret at oplysninger bruges til udsendelse af et nyhedsbrev.

Hvis du ved særskilt afkrydsning eller tekstboks har indikeret specielle madønsker, kan disse data videreføres til catering med henblik på at yde dig den service, som stemmer overens med dit ønske.

Hvis du har accepteret, at data må videregives til udstillere og evt. sponsorer for at kunne fremsende materiale eller andet.

6.4. Sikkerhed og beskyttelse
Data som e-mail og anden kommunikation som foregår mellem Arrangør og dig som bruger – eller mellem jer brugere – samt brugernavn og password gemmes krypteret, og overføres krypteret. Anden information gemmes delvist krypteret og overføres krypteret.

Madkulturen og Attendwise Aps har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod personoplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbrug.

6.5. Sletning af dine personoplysninger 
Madkulturen sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for dem til formålet angivet ovenover. Oplysningerne opbevares i op til x år efter arrangementet har været afholdt. Årsagen hertil er at kunne servicere dig og finde frem til dine data, hvis det er relevant.

I forhold til deltagerbetalte aktiviteter gemmes data i op til fem år jf. Regnskabsloven.

6.6. Dine rettigheder
Som registreret har du altid mulighed for indsigt og for at kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Databeskyttelsesforordningen.

6.6.1 Tilbagekaldelse af samtykke
Har du givet samtykke til en eller flere aktiviteter, fx deling af dine data med 3.mand (fx udstillere), og/eller samtykke til publicering af portrætbilleder, er det din ret at kunne tilbagekalde dette samtykke.

6.6.2 Retten til indsigt og til indsigelse i egne personoplysninger 
Du er til enhver tid berettiget til at få oplysninger om hvordan dine personoplysninger behandles herunder f.eks. hvilke oplysninger der er registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, kategorien af personoplysninger, modtagere af personoplysninger mv.

Du kan gøre brug af dine rettigheder til indsigelse mod behandlingen og få foretaget ændringer eller sletning hurtigst muligt.

Hvis du ønsker indsigt i behandlingen af dine personoplysninger, eller ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, kan du henvende dig til Madkulturen vedrørende spørgsmål omkring behandlingen af dine personlige oplysninger til Madkulturen på e-mail.

6.6.3 Retten til berigtigelse 
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som er registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til Arrangøren, så oplysningerne kan blive korrigeret.

6.6.4 Retten til sletning 
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af Arrangøren. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. grundet overholdelse af retlige forpligtelser, eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er Arrangøren ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

6.6.5 Retten til begrænsning af behandling 
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, der behandles om dig, ikke er korrekte eller den pågældende behandling menes at være ulovlig.

6.6.6 Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og overført til en anden dataansvarlig.

  1. Klage til Datatilsynet

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen på www.datatilsynet.dk.

  1. Kontaktinformationer på Dataansvarlig hos Madkulturen
    Du kan kontakte Lea Davidsen.

Madkulturen
Maglegårdsvej 12, DK-4000 Roskilde

E-mail: madkamp@madkulturen.dk

×
×

Vælg først, om du ønsker at registrere én deltager eller flere


 
Tilmelder du kun en deltager, afslutter du registreringen ved at udfylde alle fornødne felter og klikker ”Afslut”.

 
Skal du tilmelde flere deltagere på én gang, opretter du en deltager ad gangen ved at klikke "tilmeld flere" i formularen FØR du afslutter hele registreringen. Husk at angive en anden mailadresse, hvis du tilmelder en ekstra klasse.

Indtast venligst brugernavn og adgangskode for at ændre din tilmelding.

Hvis du allerede er tilmeldt dette arrangement, kan du logge ind for at hente din billet, ændre i din tilmelding eller afmelde dig arrangementet.

×

Er du sikker på, at du ønsker at afmelde dig?  

×


×

××

Arrangementet foregår

VIA UC

Ceresbyen 24
8000 Aarhus C
Danmark×
 

 

Tilmelding til Madkundskabsfestival i Aarhus

 

Madkundskabsfestivaler er for alle elever, der har arbejdet med Madkamps undervisningsmateriale i madkundskab i løbet af skoleåret.

Madkundskabsfestivalerne tager udgangspunkt i årets undervisningsmateriale og Madkamp-didaktikken, der beror på elevinddragelse, innovation og mulighed for at eksperimentere. Her kan eleverne vise, hvad de har lært, fremvise en ret eller et forsøg for et panel af madkundskabslærerstuderende, der efterfølgende giver eleverne feedback.

Uafhængigt af hvor eleverne er i forløbet, kan de komme til Madkundskabsfestivalen og vise det, de har lært. På Madkundskabsfestivalen handler det ikke om at finde en vinder. Målet er, at eleverne får en lærerig dag gennem feedbacken og får en masse ny viden og inspiration, som de kan bruge i deres videre læringsforløb med årets tema – som led i elevernes eksamensforberedelse eller som en måde at dygtigere eleverne frem mod DM. Samtidig kan eleverne få inspiration fra andre klasser ved at se, hvordan de har arbejdet med årets tema.

Madkundskabsfestivalen foregår i Aarhus fredag d. 24. februar 2023.

Der er tilmeldingsfrist fredag d. 10. februar 2023 kl. 12.00

 

Du kan læse mere om Madkamp på Madkamps hjemmeside.

Madkamp støttes af REMA 1000 og udvikles af Madkulturen i samarbejde med professionshøjskolerne PH Absalon, KP, UCN, UCL, UC SYD, VIA UC og skoler i hele landet.

 
Navn*
E-mail*
E-mail validering*
Mobilnummer*
Skole*
Klasse*
Antal elever*
Kort beskrivelse af retten/forsøget*
  
Accepter tilmeldingsbetingelser*

Accepter foto- og filmbetingelser*  


 

 

Praktiske oplysninger

Hvornår foregår arrangementet

Fra
Fredag 24-02-2023
Kl. 10:00
Til
Fredag 24-02-2023
Kl. 13:00Arrangementet foregår

VIA UC
Ceresbyen 24
8000 Aarhus C
Danmark

×
Loading