BRUGERVILKÅR for tilmelding til Madkamps lærerkursus arrangeret af Madkulturen, Maglegårdsvej 12, 4000 Roskilde, CVR-nummer 3356 0338, via digital eventplatform ”ConferenceCommunicator”, www.conferencecommunicator.com, ejet af softwarefirmaet ”Attendwise Aps”, Andkærvej 19, 7100 Vejle, CVR-nummer 33870477.

 

1.0. Generelt

1.1. Arrangøren af Madkamps lærerkursus er Madkulturen, Maglegårdsvej 12, 4000 Roskilde, CVR-nummer 3356 0338 (herefter ”arrangøren”).

1.2. Aftale om brug af eventsystemet ConferenceCommunicator (tilmeldingssystem m. betaling, beskedsystem, event app, lead-app, matchmaking, mødebooking, eventsite) indgås mellem dig og Arrangøren.

1.3. Attendwise Aps tilbyder udelukkende digital eventplatform (jf.1.2) til brug for dette lærerkursus. Attendwise Aps påtager sig intet ansvar for lærerkursets indhold, eventuelle mangler eller lignende i forbindelse med afholdelsen eller manglende afholdelse, idet der henvises til Arrangøren.

1.4. Nærværende betingelser gælder for Madkamps lærerkursus og skal ved din tilmelding hertil være læst og accepteret ved særskilt afkrydsning – før du kan endeligt tilmelde dig.

 

2.0 Bekræftelse 

2.1. Når tilmeldingen er gennemført, modtager du via e-mail en bekræftelse på, at du er tilmeldt Madkamps lærerkursus. Har du tilmeldt flere, modtager du også en samlet kvittering med oversigt over alle de tilmeldte.

2.2. Din tilmelding giver dig personlig adgang til det pågældende lærerkursus anført i din bekræftelse. Tilmeldingsbekræftelsen fungerer som adgangsbevis til lærerkurset (kun ved fysisk deltagelse), og må ikke kopieres eller på anden måde forsøges anvendt flere gange med henblik på at skaffe flere personer adgang til samme lærerkursus.

 

3.0. Afmelding eller ændring – foretaget af dig

3.1. Tilmelding er som udgangspunkt bindende. Men hvis du skulle blive forhindret i at deltage til lærerkurset, er det vigtigt, at du afmelder dig senest to uger før afholdelse af det pågældende lærerkursus. Du afmelder dig ved at kontakte madkamp@madkulturen.dk.  

3.2. Betaling til deltagerbetalte aktiviteter er gældende ved betaling af faktura og refunderes ikke.

 

4.0. Flytning eller Aflysning

Vi forbeholder os ret til at ændre og aflyse ”Madkamps lærerkursus”, hvis:

4.1. Der ikke er tilstrækkeligt med antal tilmeldinger

4.2. Hvis der sker uforudsete situationer, som gør det nødvendigt for Arrangøren at aflyse lærerkurset, fx ved sygdom/epidemi, vejrforhold, eller lignende forhold, som Arrangøren ikke på forhånd har kunnet forudse, og som gør gennemførslen af lærerkurset uforholdsmæssigt vanskelig.

4.3. Arrangøren forbeholder sig også retten til evt. at ændre lærerkursets dato og tidspunkt; evt. afholdelsessted; og evt. at foretage mindre ændringer i lærerkursets indhold.

4.4. Hvis der forekommer ændringer, vil Arrangøren så vidt muligt informere om ændringer via e-mail og i så god tid som muligt.

 

5.0. Betaling

5.1. Leverandøren Attendwise Aps, via online betalingsløsning ConferenceCommunicator, formidler udelukkende salg af billetter til Madkamps lærerkursus eller andre deltagerbetalte aktiviteter mellem dig som køber og Madkulturen. Enhver form for reklamation og tab vedrørende et givent lærerkursus skal derfor rettes direkte til Madkulturen og er uvedkommende for Attendwise Aps.

5.2. Der er Madkulturen, der er den eneste distributør af billetter til Madkamps lærerkursus, og du køber således fra: 
Madkulturen, Att. Madkamp
Maglegårdsvej 12, 4000 Roskilde
Mail: madkamp@madkulturen.dk
CVR: 3356 0338, EAN: 5798 000 877 900


5.3. Du (køber) accepterer, at det er Madkulturen, som må anses som sælger, idet enhver form for reklamation og tab vedrørende et givent lærerkursus skal rettes direkte til den ansvarlige arrangør.

5.4. Medmindre andet er oplyst, er aftale om køb underlagt dansk rets almindelige regler, og kan først betragtes som endelig, når købet er digitalt registreret og betaling er modtaget.

5.5. For lærerkurserne kan der være restriktioner for antallet af tilmeldinger, der kan erhverves pr. person/transaktion. I så fald vil dette fremgå på hjemmesiden el. tilmeldingssitet for lærerkurset. Madkulturen forbeholder sig ret til at korrigere /afvise alle ordrer, hvor antallet af købte tilmeldinger overstiger antallet af tilmeldinger, der maksimalt kan erhverves pr. person.

5.6. Det er købers ansvar at sikre sig mod fejlbestillinger inden gennemførelse af en ordre.

5.7. Madkulturen forbeholder sig retten til at annullere udstedte tilmeldinger mod tilbagebetalings pris ekskl. gebyrer.

5.8. Der tages forbehold for priser oplyst forkert på hjemmesiden/tilmeldingssiden, såvel som aflyste lærerkurser.

5.9. Betaling sker via Place2Book: https://www.place2book.com/da/dashboard. Det pågældende link til betaling kan findes på tilmeldingssiden til det pågældende lærerkursus.

Der er ikke adgang til det pågældende lærerkursus, inden betalingen er sket.

Early bird pris inden d. 12. august 2022: 399,- (+ gebyrer)

Normal pris: 499,- (+ gebyrer)

 

6.0. Persondatapolitik

6.1. Generelt
Ved accept af nærværende betingelser accepterer du, at vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med beskrivelsen i betingelserne.

Madkulturen er Dataansvarlig og håndterer dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning på området. Leverandør af ConferenceCommunicator Eventplatform, Attendwise Aps, er Databehandler. Det betyder, at ansvaret for behandling af dine personoplysninger ligger hos Madkulturen, og ved enhver henvendelse skal du henvende dig til Dataansvarlig med kontaktinformationer angivet på denne nedenfor.

6.2. Formål og brug af ConferenceCommunicator moduler
Ved tilmelding og anden brug af ConferenceCommunicator bliver dine indtastede oplysninger overført og gemt i Attendwise Aps’ digitale eventplatform ConferenceCommunicator moduler og med formålet:

6.2.1. Cookies: ConferenceCommunicator Tilmeldingssite (og de andre af arrangøren opgivne funktioner i ConferenceCommunicator Eventplatform) anvender cookies, som er tekstfil til at genkende brugernes computer samt logging, for at kunne servicere handling i forbindelse med registrering mv. og for at kunne håndtere de nødvendige services i forbindelse med formålet. For mere information om cookies se Erhvervsstyrelsens forklaring på deres hjemmeside, her.

6.2.2. Tilmelding: Du tilmelder dig Madkamps lærerkursus via ConferenceCommunicators online tilmeldingssystem forud for eller ved ankomst til Madkamps lærerkursus. Du skal acceptere tilmeldingsbetingelserne, før du kan endeligt tilmelde dig.

Personoplysninger
Vi indhenter kun de personoplysninger, som du har indtastet i tilmeldingsformularen, som er nødvendige for at kunne give dig den service, der er forbundet med håndtering af din registrering og til basisinformation samt statistisk brug. Det er typisk almindelige personoplysninger som navn, titel, firma/organisation, e-mail, telefonnummer mv. Samt der kan forekomme anden behandling af personoplysninger i andre ConferenceCommunicator moduler, som angivet fra pkt. 6.2.3:

Aktivt samtykke
I enkelte tilfælde kan vi bede om særlige oplysninger, eksempelvis om madønsker – og i dette tilfælde har du særskilt fået muligheden for at registrere dette, således at det betragtes at være et aktivt samtykke. Ligeledes, hvis vi videregiver oplysninger til 3.part som fx udstillere el. sponsorer, har du skulle give aktivt samtykke til dette.

Du skal også aktivt give samtykke, hvis vi giver dig mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Bemærk: Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke, og i tilfælde af at du ønsker dette, skal du rette henvendelse til Madkulturen. Du kan dog til hver en tid trække dit samtykke til nyhedsmailen tilbage ved at afmelde dig via afmeldingslinket direkte i nyhedsmailen.

Formål
Vi bruger dine tilmeldingsdata til ekspedition af tilmeldingen samt kommunikation vedrørende det tilmeldte lærerkursus, og data gemmes efterfølgende for at kunne finde tilbage til tilmeldinger, såfremt der sker afbestilling/ændring/aflysning eller lignende.

Hvis vi bruger dine data til andet formål end ovennævnt, er dette oplyst. Eksempelvis, hvis du har givet tilladelse til at vi videregiver dine kontaktoplysninger til udstillere eller aktivt tilmeldt dig vores nyhedsbrev.

6.2.3. Betalingsløsning: Systemet kan håndtere betaling via kreditkort, faktura og EAN, og vi bruger dine data i henhold til formålet med håndtering af betaling. Se punktet herom.

6.2.4. Event App:
Du kan bruge event-app´en til bl.a. at holde dig opdateret med program, praktisk information, stille spørgsmål til oplægsholdere, modtage push-beskeder samt evt. integration med smartphonekalender, uploade profilbillede, chatte med de andre deltagere med videre.

6.2.5. Beskedsystem: Du kan modtage e-mail, push- og sms-beskeder via systemet. Det kan både være automatiske bekræftelsesmails og ad hoc e-mails, push-, sms- og chat-beskeder.

6.2.6. Billeder: Der tages stemningsbilleder på Madkamps lærerkursus, som betyder, at du kan være del af en gruppe på billedet. Er det et portrætbillede, indhenter vi skriftlig samtykke, før vi publicerer det (som du har ret til at tilbagetrække).

6.3. Videregivelse af data
Arrangøren og Attendwise Aps videregiver ikke de registrerede personoplysninger til tredjemand medmindre:
Hvis en tredjemand benytter data på Arrangørens ordre.

Hvis du ved særskilt afkrydsning har accepteret at dine deltagerinformationer må være synlig på en digital deltagerliste, evt. i EventApp og/eller Landingpage.

Hvis du ved særskilt afkrydsning har accepteret at oplysninger bruges til udsendelse af et nyhedsbrev.

Hvis du ved særskilt afkrydsning eller tekstboks har indikeret specielle madønsker, kan disse data videreføres til catering med henblik på at yde dig den service, som stemmer overens med dit ønske.

Hvis du har accepteret, at data må videregives til udstillere og evt. sponsorer for at kunne fremsende materiale eller andet.

6.4. Sikkerhed og beskyttelse
Data som e-mail og anden kommunikation som foregår mellem Arrangør og dig som bruger – eller mellem jer brugere – samt brugernavn og password gemmes krypteret, og overføres krypteret. Anden information gemmes delvist krypteret og overføres krypteret.

Madkulturen og Attendwise Aps har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod personoplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbrug.

6.5. Sletning af dine personoplysninger 
Madkulturen sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for dem til formålet angivet ovenover. Oplysningerne opbevares i op til x år efter lærerkurset har været afholdt. Årsagen hertil er at kunne servicere dig og finde frem til dine data, hvis det er relevant.

I forhold til deltagerbetalte aktiviteter gemmes data i op til fem år jf. Regnskabsloven.

6.6. Dine rettigheder
Som registreret har du altid mulighed for indsigt og for at kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Databeskyttelsesforordningen.

6.6.1 Tilbagekaldelse af samtykke
Har du givet samtykke til en eller flere aktiviteter, fx deling af dine data med 3.mand (fx udstillere), og/eller samtykke til publicering af portrætbilleder, er det din ret at kunne tilbagekalde dette samtykke.

6.6.2. Retten til indsigt og til indsigelse i egne personoplysninger 
Du er til enhver tid berettiget til at få oplysninger om hvordan dine personoplysninger behandles herunder f.eks. hvilke oplysninger der er registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, kategorien af personoplysninger, modtagere af personoplysninger mv.

Du kan gøre brug af dine rettigheder til indsigelse mod behandlingen og få foretaget ændringer eller sletning hurtigst muligt.

Hvis du ønsker indsigt i behandlingen af dine personoplysninger, eller ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, kan du henvende dig til Madkulturen vedrørende spørgsmål omkring behandlingen af dine personlige oplysninger til navn på dataansvarlige-mail eller tlf.

6.6.3. Retten til berigtigelse 
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som er registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til Arrangøren, så oplysningerne kan blive korrigeret.

6.6.4. Retten til sletning 
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af Arrangøren. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. grundet overholdelse af retlige forpligtelser, eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er Arrangøren ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

6.6.5. Retten til begrænsning af behandling 
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, der behandles om dig, ikke er korrekte eller den pågældende behandling menes at være ulovlig.

6.6.6. Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og overført til en anden dataansvarlig.

 

7. Klage til Datatilsynet

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen på www.datatilsynet.dk.

7.1. Kontaktinformationer på Dataansvarlig hos Madkulturen
Lea Loopers Davidsen

Madkulturen, Att. Madkamp
Maglegårdsvej 12, 4000 Roskilde
Mail: madkamp@madkulturen.dk

×
×

Vælg først, om du ønsker at registrere én deltager eller flere


 
Tilmelder du kun en deltager, afslutter du registreringen ved at udfylde alle fornødne felter og klikker ”Afslut”. Hvis der er betaling i forbindelse med tilmeldingen, skal du indtaste din betalingsinformation, før du kan afslutte tilmeldingen endeligt.

 
Skal du tilmelde flere deltagere på én gang, opretter du en deltager ad gangen ved at klikke "tilmeld flere" i formularen FØR du afslutter hele registreringen. Hvis der er betaling i forbindelse med tilmeldingen, skal du indtaste din betalingsinformation, før du kan afslutte tilmeldingen endeligt.

Indtast venligst brugernavn og adgangskode for at ændre din tilmelding.

Hvis du allerede er tilmeldt dette arrangement, kan du logge ind for at hente din billet, ændre i din tilmelding eller afmelde dig arrangementet.

×

Er du sikker på, at du ønsker at afmelde dig?  

×


×

××

Arrangementet foregår

Kold College

Landbrugsvej 55
5260 Odense S
Danmark×
 

 


Madkamp lærerkursus i Odense

 

Skoleåret 2022/23 er lige på trapperne og dermed også Madkamps lærerkurser baseret på årets undervisningsmateriale!

I år er temaet for Madkamp Alverdens bælgfrugter, hvor vi skal stifte bekendtskab med bælgfrugter og få en indsigt i, hvilken betydning de har - ikke kun i den danske madkultur, men også i udenlandske madkulturer. 

 

Vil du med på lærerkursus?

Køb en billet til vores early bird pris på 399,- (+ gebyrer) inden fredag d. 12. august
Herefter er prisen 499,- (+ gebyrer)

Med i prisen følger en kursusdag inkl. forplejning, digitalt undervisningsmateriale og en trykt plakat. Desuden vil du få mere at vide om Madkundskabsfestivaler, DM i Madkundskab og andre tiltag, der kan give dig nye muligheder i din undervisning.

 

Sådan gør du:

  1. Tilmeld dig lærerkurset ved at udfylde nedenstående oplysninger. Hvis du vil tilmelde flere, skal du trykke på knappen "Tilmeld flere". Husk at bruge de tilmeldtes egne mailadresser.

  2. Du modtager et link til betaling, når du har tilmeldt dig.

 

Vil du vide mere om lærerkurset? Læs mere HER

Har du spørgsmål? Så send os en mail på madkamp@madkulturen.dk 

 

 
Navn (både fornavn og efternavn)*
E-mail*
E-mail validering*
Mobilnummer*
Skole*
Skolens region*
Har du tidligere deltaget i Madkamps lærerkursus?*
Acceptér foto- og filmbetingelser*   

Acceptér betingelser*

 

 

Praktiske oplysninger

Hvornår foregår arrangementet

Fra
Onsdag 28-09-2022
Kl. 08:30
Til
Onsdag 28-09-2022
Kl. 15:30Arrangementet foregår

Kold College
Landbrugsvej 55
5260 Odense S
Danmark

Kontaktinformation
Madkulturen
Maglegårdsvej 12
 Roskilde
Danmark
madkamp@madkulturen.dk


×
Loading