Betingelser for brug af digitale tilmelding 
BRUGERVILKÅR for tilmelding til ”HR & Ledelsesdagen 2022” arrangeret af Nextwork, som er en del af DANSK HR (Brunbjergvej 10A · 8240 Risskov), gennem den digitale eventplatform ConferenceCommunicator, ejet af softwarefirmaet Attendwise Aps, Andkærvej 19, 7100 Vejle, CVR-nummer 33870477.


1.0. Generelt

1.1. Arrangøren af dette arrangement er NEXTWORK/ DANSK HR (Brunbjergvej 10A · 8240 Risskov), herefter kaldet Arrangøren.

1.2. Aftale om brug af online tilmelding indgås mellem dig og Arrangøren.

1.3. Attendwise Aps tilbyder udelukkende digital eventplatform (jf.1.2) til brug for dette arrangement. Attendwise Aps påtager sig intet ansvar for arrangements indhold, eventuelle mangler eller lignende i forbindelse med afholdelsen eller manglende afholdelse, idet der henvises til Arrangøren.

1.4. Nærværende betingelser gælder for "HR & Ledelsesdagen 2022" og skal ved din tilmelding være læst og accepteret ved særskilt afkrydsning.

2.0 Bekræftelse og adgang til arrangementet

2.1 Når tilmeldingen er gennemført modtager du via e-mail bekræftelse på, at du er tilmeldt arrangementet. Denne e-mail skal du medbringe til selve arrangementet, hvor navneskilt med mere udleveres.

3.0 Flytning eller Aflysning – foretaget af arrangøren

3.1 Der kan forekomme situationer, som gør det nødvendigt for Arrangøren at aflyse arrangementet, fx ved sygdom, vejrforhold, eller lignende forhold, som Arrangøren ikke på forhånd har kunnet forudse, og som gør gennemførslen af arrangementet uforholdsmæssigt vanskelig.

3.2 Arrangøren forbeholder sig også retten til evt. at ændre arrangementets; dato og tidspunkt, evt. afholdelsessted og evt. at foretage mindre ændringer i arrangementets indhold.

3.3 Hvis der forekommer ændringer, jf. 3.1 og 3.2, vil Arrangøren så vidt muligt informere om ændringer via e-mail og i så god tid som muligt.

4.0 Afmelding eller ændring – foretaget af dig

4.1 Tilmelding er bindende. Men såfremt du som deltager ønsker at afmelde dig Arrangementet, skal du kontakte Arrangøren .

4.2 Betaling for deltagelse sker ved betaling af faktura og refunderes ikke.

5.0 Betaling

5.1 Det er Arrangøren, der er den eneste distributør af billetter til "HR & Ledelsesdagen 2022".

Nextwork/DANSK HR
Brunbjergvej 10 A
8240 Risskov
Tlf. 86 21 61 11
Mail: info@danskhr.dk
CVR: 16453870

5.3 Du (køber) accepterer, at det er Arrangøren, som må anses som sælger, idet enhver form for reklamation og tab vedrørende et givent arrangement skal rettes direkte til den ansvarlige arrangør.

5.4 Medmindre andet er oplyst, er aftale om køb underlagt dansk rets almindelige regler, og kan først betragtes som endelig, når købet er digitalt registreret og betaling er modtaget.

5.5 Det er købers ansvar at sikre sig mod fejlbestillinger inden gennemførelse af en ordre.

5.6 Arrangøren forbeholder sig retten til at annullere udstedte tilmeldinger mod tilbagebetalings pris excl. evt. gebyrer.

5.7 Der tages forbehold for priser oplyst forkert på hjemmesiden/tilmeldingssiden, såvel som aflyste arrangementer.

5.8 Betaling sker via:
Faktura eller EAN faktura i dkr. + moms.

6.0. Persondatapolitik


6.1 Generelt

Ved accept af tilmeldingsbetingelserne, accepterer du at DANSK HR og Attedwise Aps. behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med beskrivelsen i betingelserne.

Vi håndtere dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning på området, og henviser til den danske Databeskyttelseslov og til den Europæiske Databeskyttelsesforordning.

DANSK HR er Dataansvarlig og leverandør af ConferenceCommunicator eventplatform, Attendwise Aps., er Databehandler. Det betyder, at ansvaret for behandling af dine personoplysninger ligger hos DANSK HR, og ved enhver henvendelse skal du henvende dig til Dataansvarlig med kontaktinformationer angivet under pkt. 8.

6.2 Formål og brug af ConferenceCommunicator moduler

Ved tilmelding og anden brug af ConferenceCommunicator bliver dine indtastede oplysninger overført og gemt i Attendwise ApS. digitale eventplatform ConferenceCommunicator moduler – og med formålet:

6.2.1 Cookies: Tilmeldingssite anvender cookie, som er tekstfil til at genkende brugernes computer samt logging, for at kunne servicere handling i forbindelse med registrering mv. for at kunne håndtere de nødvendige services i forbindelse med formålet. For mere information om cookie, se Erhvervsstyrelsens forklaring her.

6.2.2 Tilmelding: Du tilmelder dig "HR & Ledelsesdagen 2022" den digitale platform. Du skal acceptere tilmeldingsbetingelserne før du kan endeligt tilmelde sig.

Almindelige personoplysninger

Vi indhenter kun de personoplysninger, som du har indtastet i tilmeldingsformularen, som er nødvendige for at kunne give dig den service, som er forbundet med håndtering af din registrering, som typiske er almindelige personoplysninger som navn, titel, firma/organisation, e-mail mv.

Aktivt samtykke

Bemærk: Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke, og i tilfælde af at du ønsker dette, skal du rette henvendelse til Arrangøren.

Formål

Vi bruger dine tilmeldingsdata til ekspedition af tilmeldingen samt kommunikation vedrørende det tilmeldte arrangement, og data gemmes efterfølgende for at kunne finde tilbage til tilmeldinger, såfremt der sker afbestilling/ændring/aflysning ol.
Hvis vi bruger dine data til andet formål end ovennævnt, er dette oplyst – eksempelvis, hvis du har givet tilladelse til at vi videregiver dine kontaktoplysninger til udstillere.

6.2.3 Betalingsløsning: Faktura og EAN, og vi bruger dine data i henhold til formålet med håndtering af betaling. Se pkt. 5.

Navneskilt: Navneskilt genereres ud fra deltagerlister med relevante deltagerinformationer.

Billeder: Der tages stemningsbilleder til eventen, som betyder at du kan være del af en gruppe på billedet. Er det et portrætbillede, skal du give samtykke, før vi publicere det.

Deltagerliste: Ved tilmeldingen giver du hermed tilsagn om, at DANSK HR må sætte dit firmanavn på en officiel deltagerliste på konferencens website. Der vil aldrig blive offentliggjort navn eller titel på deltageren – kun deltagerens firmanavn.

6.3 Videregivelse af data
Arrangøren og Attendwise Aps videregiver ikke de registrerede personoplysninger til tredjemand medmindre:
Hvis du ved særskilt afkrydsning eller tekstboks har indikeret specielle madønsker, kan disse data videreføres til catering med henblik på at yde dig den service, som stemmer overens med dit ønske.

6.4 Sletning af data

Oplysningerne opbevares i op til 2 år efter arrangementet har været afholdt. Årsagen hertil er at kunne servicere dig og finde frem til dine data, hvis det er relevant.
I forhold til deltagerbetalte aktiviteter gemmes data i op til fem år Regnskabsloven.

6.5 Sikkerhed

Data som e-mail og anden kommunikation som foregår mellem Arrangør og dig som bruger – eller mellem jer brugere – samt brugernavn og password gemmes krypteret, og overføres krypteret. Anden information gemmes delvist krypteret og overføres krypteret.

Arrangøren og Attendwise Aps har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod personoplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbrug.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

6.6 Dine Rettigheder

Som registreret har du altid mulighed for indsigt og for at kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Databeskyttelsesforordningen.

6.6.1 Tilbagekaldelse af samtykke

Har du givet samtykke til en eller flere aktiviteter, fx deling af dine data med 3.mand (fx udstillere), og/eller samtykke til publicering af portrætbilleder, er det din ret at kunne tilbagekalde dette samtykke. Tilbagekaldelse efterkommes straks, medmindre det ikke er muligt, eller det efter en interesseafvejning forekommer at være en uforholdsmæssig vanskelig eller omkostningsfuld byrde for arrangøren.

6.2 Retten til indsigt og til indsigelse i egne personoplysninger
Du er til enhver tid berettiget til at få oplysninger om hvordan dine personoplysninger behandles herunder f.eks. hvilke oplysninger der er registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, kategorien af personoplysninger, modtagere af personoplysninger mv.
Du kan gøre brug af dine rettigheder til indsigelse mod behandlingen som ændringer eller sletning hurtigst muligt.
Hvis du ønsker indsigt i behandlingen af dine personoplysninger, eller ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, kan du henvende dig til Arrangøren vedrørende spørgsmål omkring behandlingen af dine personlige oplysninger til dataansvarlig person Kim Staack Nielsen på ksn@danskhr.dk eller 86216111.

6.6.3 Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som er registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til Arrangøren, så oplysningerne kan blive korrigeret.

6.6.4 Retten til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af Arrangøren. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. grundet overholdelse af retlige forpligtelser, eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er Arrangøren ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

6.6.5 Retten til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, der behandles om dig, ikke er korrekte eller den pågældende behandling menes at være ulovlig.

6.6.6 Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og overført til en anden dataansvarlig.

7.Klage til Datatilsynet
Du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28,5
1300 København K
Tlf.: +45 33 19 32 00
Fax: +45 33 19 32 18
Mail: dt@datatilsynet.dk

Du kan læse mere om Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen på www.datatilsynet.dk.

8. Kontaktinformationer til Dataansvarlig (arrangør)

DANSK HR
Brunbjergvej 10 A
8240 Risskov

Tlf. 86 21 61 11
Mail: info@danskhr.dk
CVR: 16453870

×
×

Vælg først, om du ønsker at registrere én deltager eller flere


 
Tilmelder du kun en deltager, afslutter du registreringen ved at udfylde alle fornødne felter og klikker ”Afslut”. Hvis der er betaling i forbindelse med tilmeldingen, skal du indtaste din betalingsinformation, før du kan afslutte tilmeldingen endeligt.

 
Skal du tilmelde flere deltagere på én gang, opretter du en deltager ad gangen ved at klikke "tilmeld flere" i formularen FØR du afslutter hele registreringen. Hvis der er betaling i forbindelse med tilmeldingen, skal du indtaste din betalingsinformation, før du kan afslutte tilmeldingen endeligt.

Indtast venligst brugernavn og adgangskode for at ændre din tilmelding.

Hvis du allerede er tilmeldt dette arrangement, kan du logge ind for at hente din billet, ændre i din tilmelding eller afmelde dig arrangementet.

×

Er du sikker på, at du ønsker at afmelde dig?  

×


×

××

Arrangementet foregår

Aalborg Kongres & Kultur Center

Europa Plads 4
9000 Aalborg×
 

 

Tilmelding til "HR & Ledelsesdagen 2022"

 

HR & Ledelsesdagen 2022

TEMA:

Succes i ledelse og organisationsudvikling

Når succesen går gennem nye ledelsesteknikker og optimal organisationsudvikling, hvordan finder vi så de rette metoder og modeller til egen organisation, og hvilke krav stiller det til ledere og medarbejdere?

Konferencens overordnede tema er:

På konferencen sætter vi fokus på, hvordan virksomheder kan udvikle deres organisation gennem innovation og nytænkning. 2020 og 2021 har sat nye rammer for hvordan virksomheder både i den private som offentlige sektor skal sætte mere fokus på innovation gennem udvikling og løbende træning af deres medarbejdere. Ved at sætte fokus på hver medarbejders talentområde, kan man sammen i de enkelte teams opnå både innovation og øget performance samt en større tilfredshed hos medarbejderne og organisationen generelt.

Dagens program

08:00                 

Registrering og let morgenbuffet

08:25                 

Velkomst

v/ konferencier Mads Steffensen og Kim Staack Nielsen, CEO, DANSK HR

08:30                 

Åbningsindlæg

Konferencier Mads Steffensen i dialog med Morten Hovaldt, direktør i IT-virksomheden Complea A/S.

Morten Hovaldt modtog Den Nordjyske Ledelsespris i 2021 og dialogen bygger på, hvordan han skabte udvikling i deres organisation gennem fokus på medarbejdernes trivsel og udvikling samt virksomhedens vækst.

08:50                 

Telenor sætter innovationen og selvledelsen fri

v/ Mette Eistrøm Krüger, direktør for People & Corporate Affairs i Telenor, modtager af HR-prisen 2021

Telenor har sat ledelse på formel med mantraet: ”tight-loose-tight”, som handler om at definere faste strategiske og overordnede rammer for medarbejderne og heri sætte dem fri til at innovere og udvikle opgaven selv. Det kræver psykologisk tryghed og tillid, hvilket er blevet to grundsten i organisationen.

09:30

Pause                

9:50

Organisationsudvikling handler også om socialt ansvar og individuel performanceudvikling

v/ Jens Romundstad, adm. direktør, Solartag (tidligere HR-direktør, COOP)

Jens Romundstad har gennem flere år sat sit aftryk på inden for HR og CSR. Han er kendt for at lægge stor vægt på blandt andet virksomhedens indsats for at skabe plads til medarbejdere på kanten af arbejdsmarkedet, som også er med til at optimere organisationens performanceresultater.  

10:30                 

Pause med forfriskninger

10:50                 

Hvad er fremtidens krav til danske virksomheder?

v/ Daria Krivonos CEO & Futurist hos Instituttet for fremtidsforskning

Fremtidens krav er her under post-Corona især et spørgsmål om, at vi endnu mere skal planlægge efter for at være på forkant i forretningsudviklingen. Vil der være særlige forhold, som vi skal være opmærksomme på for at være konkurrencedygtige på et højt niveau?

11:30

Pause                

11.50

Strategisk innovationsledelse - om balancen mellem drift og udvikling i organisationer

v/ Jacob Brix, professor og Ph.D. Aalborg Universitet

Jacob Brix sætter ord og handling på, hvordan empowermentorienterede lederskab er forudsætningen for at innovationsledelse og hvordan du prioriterer, hvad der skal innoveres, og hvordan du skaber rammerne for at effekterne med innovationen kan opstå.

12:30                 

Frokost

13:20                 

Digital forretningsudvikling giver mulighed for innovation, forenkling og forandring af organisationer

v/ Lilian Mogensen, Bestyrelsesmedlem, rådgiver inden for digitalisering, strategisk forretningsudvikling, HRM og ledelse og tidligere Koncerndirektør i ATP’s Administrationsforretning inkl. HR-direktør Medlem af Koncernledelsen

Lilian Mogensen sætter ord og vinkler på mulighederne ved en digital forretningsudvikling i form af innovation, forenkling og forandring af organisationer i de kommende år.

14:00                 

Mads og lederpanelet  

Konferencier Mads Steffensen i dialog med tre af dagens indlægsholdere med spørgsmål fra deltagerne på konferencen.

14:30                 

Pause med forfriskninger

14:50                 

STÆRKERE! – den styrkebaserede arbejdsplads

v/ Mikael Kamber, journalist, Certificate in Positive Psychology (CIPP) og Mister News på TV2

Mikael Kamber sætter fokus gennem et underholdende og veldokumenteret indlæg på personlig indføring i hvordan man finder styrkerne i sig selv og andre – og skaber en god og effektiv arbejdsplads ved at fokusere mere på styrker end på svagheder.

15:30                 

Tak for i dag

Konferencier Mads Steffensen og Kim Staack Nielsen, CEO, DANSK HR runder af

Bemærk venligst at tilmeldingen er bindende. 
Firma*
Adresse*
Navn*
Titel
Email*
Email validering*
Mobil nummer*
EAN nummer
CVR nummer*

Tilmeld venteliste

Udfyld venligst formularen og vi vil kontakte dig hvis der bliver en ledig plads.

×

Køb billet til HR & Ledelsesdagen 2022*


Early-bird, ved tilmelding INDEN 1. aug. 2022

1.996,00 DKK


Dagsbillet, ved tilmelding EFTER 1. aug.

2.696,00 DKK


Totalt beløb:
Alle priser er eksl. moms
0,00 DKK

Accepter betingelser*


 

 

Praktiske oplysninger

Hvornår foregår arrangementet

Fra
Torsdag 15-09-2022
Kl. 08:00
Til
Torsdag 15-09-2022
Kl. 15:30
Tilmeldingsfrist
Onsdag d. 14-09-2022
Kl. 12:00


Arrangementet foregår

Aalborg Kongres & Kultur Center
Europa Plads 4
9000 Aalborg


Kontaktinformation
DANSK HR
Brunbjergvej 10A
 Risskov
Danmark
info@danskhr.dk


×
Loading